» !NIEAKTUALNE! – GDAŃSKI FUNDUSZ MŁODZIEŻOWY 2024 – RYSZAMY Z TEGOROCZNYMI NABORAMI

W tym roku już w z początkiem marca ruszamy z konkursami dotacyjnymi w ramach Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego. Mamy dobrą wiadomość – w tym roku pula na dofinansowania została zwiększona!!!

1 marca rozpoczynamy nabór wniosków w dwóch konkursach grantowych:

 1. Granty do 9000 zł dla organizacji pozarządowych działających na rzecz dzieci i młodzieży.
 2. Minigranty do 1000 zł dla nieformalnych grup młodzieży na realizację inicjatyw młodzieżowych.

GRANTY DO 9000 ZŁ

W ramach Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego, można ubiegać się o granty do 9000 zł na projekty młodzieżowe realizowane przez organizacje pozarządowe działające na rzecz dzieci i młodzieży oraz grupy działające pod patronatem takich organizacji.

Projekty mogą być realizowane w następujących obszarach:

 1. Inicjatywy młodzieżowe
 2. Edukacja nieformalna

przy czym poszczególne obszary zostały zdefiniowane następująco:

Inicjatywy młodzieżowe – inicjatywy przygotowane i realizowane przez młodych ludzi, którzy chcą zmienić coś w otaczającej ich rzeczywistości i działać prospołecznie. Mogą być skierowane do różnych grup wiekowych spośród lokalnych społeczności.

Edukacja nieformalna – pozaszkolne inicjatywy edukacyjne skierowane do młodzieży, kształtujące określone umiejętności, postawy, wartości i wiedzę.

Termin naboru wniosków: od 1 marca do 29 marca 2024 r. do godziny 15:59.

Projekty mogą być realizowane w okresie:  od 29 kwietnia  do 2 grudnia 2024 r.

Działania projektowe powinny być skierowane do mieszkanek i mieszkańców Gdańska i być realizowane przede wszystkim w Gdańsku.

Uwaga! Projekty złożone w tegorocznej edycji powinny uwzględniać sytuację epidemiczną, czyli fakt, że w różnych okresach roku mogą obowiązywać obostrzenia o różnym stopniu restrykcji.

Aby złożyć wniosek do konkursu, należy zarejestrować się w systemie on-line – www.witkac.pl i wypełnić formularz.
Wnioski można składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pomocą generatora.

Do wniosku należy obowiązkowo dołączyć, w systemie witkac, wypełnioną Ankietę dotyczącą dostępności, co stanowi warunek uzyskania pozytywnej oceny formalnej.

W ciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia wniosku w systemie witkac.pl, należy dostarczyć do Stowarzyszenia Morena (osobiście lub pocztą) potwierdzenie złożenia oferty podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji zgodnie z dokumentem rejestrowym.

Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku należy zapoznać się z regulaminem konkursu, w którym znajdują się wszelkie informacje dotyczące zasad przygotowania wniosku oraz zasad realizacji przedsięwzięć w ramach Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego.

W razie pytań dotyczących konkursu prosimy o kontakt: gfm@morena.org.pl, tel. 533 319 895

Załączniki – granty do 9000 zł:

 1. Regulamin konkursu
 2. Wzór wniosku
 3. Ankieta dostępności

————————————————————————————————————

MINIGRANTY DO 1000 ZŁ

Jako Operator Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego pragniemy zachęcić młodych ludzi do realizacji ich pomysłów o charakterze społecznym oraz umożliwić rozwój ich pasji i zainteresowań, a także nabycie szeregu kompetencji społecznych i indywidualnych. Z drugiej strony zależy nam na budowaniu w młodych ludziach poczucia odpowiedzialności za ich najbliższe otoczenie. Kluczowe znaczenia ma dla nas, aby pomysły wnikały z pasji młodych ludzi lub stanowiły próbę rozwiązania problemów, które dostrzegają dookoła siebie.

W ramach konkursu przyznamy minigranty do 100 zł na inicjatywy realizowane przez nieformalne grupy młodzieży (grupy uczniów, grupy znajomych działające na terenie Gdańska) oraz młodzież działającą w/przy organizacjach pozarządowych na rzecz lokalnej społeczności.

Konkurs kierujemy do 4-osobowych grup młodzieży w wieku 13-26 lat.

Działania projektowe powinny być skierowane do mieszkanek i mieszkańców Gdańska i być realizowane przede wszystkim w Gdańsku.

Termin naboru wniosków: od 1 marca do 27 marca 2024 r.


Projekty mogą być realizowane w okresie:  od 22 kwietnia  do 15 sierpnia 2024 r.

Wniosek do konkursu należy przygotować i złożyć w wersji elektronicznej na udostępnionym formularzu na adres mailowy:  gfm@morena.org.pl. Grupa nie składa wniosku w wersji papierowej.

Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku należy zapoznać się z regulaminem konkursu, w którym znajdują się wszelkie informacje dotyczące zasad przygotowania wniosku oraz zasad realizacji przedsięwzięć w ramach Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego. Uwaga, w związku z wydłużeniem naboru wniosków z dniem 14.03.2023 wchodzi w życie nowy Regulamin konkursu.

W razie pytań dotyczących konkursu prosimy o kontakt: gfm@morena.org.pl, tel. 533 319 895

UWAGA!!! ZE WZGLEDÓW TECHNICZNYCH ZAŁĄCZNIKI „WZÓR WNIOSKU” ORAZ „WZÓR SPRAWOZDANIA” NIE OTWIERAJĄ SIĘ W PRZEGLĄDARCE CHROME. PROSIMY POBRAĆ JE, KORZYSTAJĄC Z INNYCH, NP.: EDGE, FIREFOX, OPERA.

Załączniki – minigranty do 700 zł:

 1. Regulamin konkursu
 2. Wzór wniosku
 3. Wzór potwierdzenia zawiązania grupy nieformalnej
 4. Oświadczenie opiekuna – zgoda RODO
 5. Karta oceny formalnej
 6. Wzór sprawozdania

Projekt dofinansowano ze środków Miasta Gdańska