GDAŃSKIE CENTRUM ERASMUS+ - Stowarzyszenie Morena

Pomagamy gdańskim szkołom i organizacjom pozarządowym przygotować się i pozyskać środki z unijnego programu edukacyjnego Erasmus+. Organizujemy szkolenia, spotkania informacyjne oraz konsultacje.