» GDAŃSKIE CENTRUM ERASMUS+

Pomagamy gdańskim szkołom i organizacjom pozarządowym przygotować się i pozyskać środki z unijnego programu edukacyjnego Erasmus+. Organizujemy szkolenia, spotkania informacyjne oraz konsultacje.