» Koordynacja i wsparcie ponad 1200 wolontariuszy z całej Polski i Ukrainy z min. 110 organizacji i oddziałów, kół, rad, klubów i grup wolonatariuszy itp.. W działaniach dla Uchodźców z Ukrainy – w woj. podkarpackim i woj. pomorskim

Stowarzyszenie Morena realizuje projekt pt.:

Koordynacja i wsparcie ponad 1200 wolontariuszy z całej Polski i Ukrainy z min. 110 organizacji i oddziałów, kół, rad, klubów i grup wolonatariuszy itp.. W działaniach dla Uchodźców z Ukrainy – w woj. podkarpackim i woj. pomorskim.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków budżetu Państwa – Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.