» GDAŃSKI FUNDUSZ MŁODZIEŻOWY

Razem z Miastem Gdańsk w 2012 r. uruchomiliśmy innowacyjny system grantów na miniprojekty 4-osobowych grup młodzieży, który umożliwia realizację projektów społecznych w ich najbliższym otoczeniu.