» GDAŃSKI FUNDUSZ MŁODZIEŻOWY


 1. W tym roku już w kwietniu ruszamy z konkursami dotacyjnymi w ramach Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego. Mamy dobrą wiadomość – pula na dofinansowania została zwiększona!!!

  9 kwietnia rozpoczynamy nabór wniosków w dwóch konkursach grantowych:

  1. Granty do 9000 zł dla organizacji pozarządowych działających na rzecz dzieci i młodzieży.
  2. Minigranty do 1000 zł dla nieformalnych grup młodzieży na realizację inicjatyw młodzieżowych.

  Nabór wniosków w obu przypadkach zakończy się w dn. 6 maja 2024 r. o godzinie 16:00.

   

  ————————————————————————————————————

  GRANTY DO 9000 ZŁ

  W ramach Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego, można ubiegać się o granty do 9000 zł na projekty młodzieżowe realizowane przez organizacje pozarządowe działające na rzecz dzieci i młodzieży oraz grupy działające pod patronatem takich organizacji.

  Projekty mogą być realizowane w następujących obszarach:

  1. Inicjatywy młodzieżowe
  2. Edukacja nieformalna

  przy czym poszczególne obszary zostały zdefiniowane następująco:

  Inicjatywy młodzieżowe – inicjatywy przygotowane i realizowane przez młodych ludzi, którzy chcą zmienić coś w otaczającej ich rzeczywistości i działać prospołecznie. Mogą być skierowane do różnych grup wiekowych spośród lokalnych społeczności.

  Edukacja nieformalna – pozaszkolne inicjatywy edukacyjne skierowane do młodzieży, kształtujące określone umiejętności, postawy, wartości i wiedzę.

  Termin naboru wniosków: od 9 kwietnia do 6 maja 2024 r. do godziny 16:00.

  Projekty mogą być realizowane w okresie:  od 17 czerwca do 7 grudnia 2024 r.

  Działania projektowe powinny być skierowane do mieszkanek i mieszkańców Gdańska i być realizowane przede wszystkim w Gdańsku.

  Aby złożyć wniosek do konkursu, należy zarejestrować się w systemie on-line – www.witkac.pl i wypełnić formularz.
  Wnioski można składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pomocą generatora.

  Do wniosku należy obowiązkowo dołączyć, w systemie witkac, wypełnioną Ankietę dotyczącą dostępności, co stanowi warunek uzyskania pozytywnej oceny formalnej.

  W ciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia wniosku w systemie witkac.pl, należy dostarczyć do Stowarzyszenia Morena potwierdzenie złożenia oferty podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji zgodnie z dokumentem rejestrowym osobiście, za pomocą skanu dokumentu na adres mailowy gfm@morena.org.pl lub pocztą (liczy się data dostarczenia dokumentu).

  Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku należy zapoznać się z regulaminem konkursu, w którym znajdują się wszelkie informacje dotyczące zasad przygotowania wniosku oraz zasad realizacji przedsięwzięć w ramach Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego.

  W razie pytań dotyczących konkursu prosimy o kontakt: gfm@morena.org.pl, tel. 533 319 895

  Załączniki – granty do 9000 zł:

  1. Regulamin konkursu
  2. Wzór wniosku
  3. Ankieta dostępności
  4. Karta ocen
  5. Zgoda RODO osoby do kontaktu

  ————————————————————————————————————

  MINIGRANTY DO 1000 ZŁ

  Jako Operator Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego pragniemy zachęcić młodych ludzi do realizacji ich pomysłów o charakterze społecznym oraz umożliwić rozwój ich pasji i zainteresowań, a także nabycie szeregu kompetencji społecznych i indywidualnych. Z drugiej strony zależy nam na budowaniu w młodych ludziach poczucia odpowiedzialności za ich najbliższe otoczenie. Kluczowe znaczenie ma dla nas, aby pomysły wynikały z pasji młodych ludzi lub stanowiły próbę rozwiązania problemów, które dostrzegają dookoła siebie.

  W ramach konkursu przyznamy minigranty do 1000 zł na inicjatywy realizowane przez nieformalne grupy młodzieży (grupy uczniów, grupy znajomych działające na terenie Gdańska) oraz młodzież działającą w/przy organizacjach pozarządowych na rzecz lokalnej społeczności.

  Konkurs kierujemy do 4-osobowych grup młodzieży w wieku 13-26 lat.

  Działania projektowe powinny być skierowane do mieszkanek i mieszkańców Gdańska i być realizowane w Gdańsku.

  Termin naboru wniosków: od 9 kwietnia do 6 maja 2024 r. do godziny 16:00.


  Projekty mogą być realizowane w okresie: od 3 czerwca do 15 października 2024 r.

  Wniosek do konkursu należy przygotować i złożyć w wersji elektronicznej na udostępnionym formularzu na adres mailowy:  gfm@morena.org.plGrupa nie składa wniosku w wersji papierowej.

  Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku należy zapoznać się z regulaminem konkursu, w którym znajdują się wszelkie informacje dotyczące zasad przygotowania wniosku oraz zasad realizacji przedsięwzięć w ramach Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego.

  W razie pytań dotyczących konkursu prosimy o kontakt: gfm@morena.org.pl, tel. 533 319 895

  UWAGA!!! ZE WZGLEDÓW TECHNICZNYCH ZAŁĄCZNIKI „WZÓR WNIOSKU” ORAZ „WZÓR SPRAWOZDANIA” NIE OTWIERAJĄ SIĘ W PRZEGLĄDARCE CHROME.

  PROSIMY POBRAĆ JE, KORZYSTAJĄC Z INNYCH, NP.: EDGE, FIREFOX, OPERA.

   

  Załączniki – minigranty do 1000 zł:

  1. Regulamin konkursu
  2. Wzór wniosku
  3. Potwierdzenie zawiązania grupy nieformalnej
  4. Oświadczenie opiekuna – zgoda RODO
  5. Karta oceny formalnej
  6. Wzór sprawozdania
  7. Zgoda RODO lidera/opiekuna grupy

  Projekt dofinansowano ze środków Miasta Gdańska

 1. W tym roku już w kwietniu ruszamy z konkursami dotacyjnymi w ramach Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego. Mamy dobrą wiadomość – pula na dofinansowania została zwiększona!!!

  9 kwietnia rozpoczynamy nabór wniosków w dwóch konkursach grantowych:

  1. Granty do 9000 zł dla organizacji pozarządowych działających na rzecz dzieci i młodzieży.
  2. Minigranty do 1000 zł dla nieformalnych grup młodzieży na realizację inicjatyw młodzieżowych.

  Nabór wniosków w obu przypadkach zakończy się w dn. 6 maja 2024 r. o godzinie 16:00.

   

  ————————————————————————————————————

  GRANTY DO 9000 ZŁ

  W ramach Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego, można ubiegać się o granty do 9000 zł na projekty młodzieżowe realizowane przez organizacje pozarządowe działające na rzecz dzieci i młodzieży oraz grupy działające pod patronatem takich organizacji.

  Projekty mogą być realizowane w następujących obszarach:

  1. Inicjatywy młodzieżowe
  2. Edukacja nieformalna

  przy czym poszczególne obszary zostały zdefiniowane następująco:

  Inicjatywy młodzieżowe – inicjatywy przygotowane i realizowane przez młodych ludzi, którzy chcą zmienić coś w otaczającej ich rzeczywistości i działać prospołecznie. Mogą być skierowane do różnych grup wiekowych spośród lokalnych społeczności.

  Edukacja nieformalna – pozaszkolne inicjatywy edukacyjne skierowane do młodzieży, kształtujące określone umiejętności, postawy, wartości i wiedzę.

  Termin naboru wniosków: od 9 kwietnia do 6 maja 2024 r. do godziny 16:00.

  Projekty mogą być realizowane w okresie:  od 17 czerwca do 7 grudnia 2024 r.

  Działania projektowe powinny być skierowane do mieszkanek i mieszkańców Gdańska i być realizowane przede wszystkim w Gdańsku.

  Aby złożyć wniosek do konkursu, należy zarejestrować się w systemie on-line – www.witkac.pl i wypełnić formularz.
  Wnioski można składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pomocą generatora.

  Do wniosku należy obowiązkowo dołączyć, w systemie witkac, wypełnioną Ankietę dotyczącą dostępności, co stanowi warunek uzyskania pozytywnej oceny formalnej.

  W ciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia wniosku w systemie witkac.pl, należy dostarczyć do Stowarzyszenia Morena potwierdzenie złożenia oferty podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji zgodnie z dokumentem rejestrowym osobiście, za pomocą skanu dokumentu na adres mailowy gfm@morena.org.pl lub pocztą (liczy się data dostarczenia dokumentu).

  Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku należy zapoznać się z regulaminem konkursu, w którym znajdują się wszelkie informacje dotyczące zasad przygotowania wniosku oraz zasad realizacji przedsięwzięć w ramach Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego.

  W razie pytań dotyczących konkursu prosimy o kontakt: gfm@morena.org.pl, tel. 533 319 895

  Załączniki – granty do 9000 zł:

  1. Regulamin konkursu
  2. Wzór wniosku
  3. Ankieta dostępności
  4. Karta ocen
  5. Zgoda RODO osoby do kontaktu

  ————————————————————————————————————

  MINIGRANTY DO 1000 ZŁ

  Jako Operator Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego pragniemy zachęcić młodych ludzi do realizacji ich pomysłów o charakterze społecznym oraz umożliwić rozwój ich pasji i zainteresowań, a także nabycie szeregu kompetencji społecznych i indywidualnych. Z drugiej strony zależy nam na budowaniu w młodych ludziach poczucia odpowiedzialności za ich najbliższe otoczenie. Kluczowe znaczenie ma dla nas, aby pomysły wynikały z pasji młodych ludzi lub stanowiły próbę rozwiązania problemów, które dostrzegają dookoła siebie.

  W ramach konkursu przyznamy minigranty do 1000 zł na inicjatywy realizowane przez nieformalne grupy młodzieży (grupy uczniów, grupy znajomych działające na terenie Gdańska) oraz młodzież działającą w/przy organizacjach pozarządowych na rzecz lokalnej społeczności.

  Konkurs kierujemy do 4-osobowych grup młodzieży w wieku 13-26 lat.

  Działania projektowe powinny być skierowane do mieszkanek i mieszkańców Gdańska i być realizowane w Gdańsku.

  Termin naboru wniosków: od 9 kwietnia do 6 maja 2024 r. do godziny 16:00.


  Projekty mogą być realizowane w okresie: od 3 czerwca do 15 października 2024 r.

  Wniosek do konkursu należy przygotować i złożyć w wersji elektronicznej na udostępnionym formularzu na adres mailowy:  gfm@morena.org.plGrupa nie składa wniosku w wersji papierowej.

  Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku należy zapoznać się z regulaminem konkursu, w którym znajdują się wszelkie informacje dotyczące zasad przygotowania wniosku oraz zasad realizacji przedsięwzięć w ramach Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego.

  W razie pytań dotyczących konkursu prosimy o kontakt: gfm@morena.org.pl, tel. 533 319 895

  UWAGA!!! ZE WZGLEDÓW TECHNICZNYCH ZAŁĄCZNIKI „WZÓR WNIOSKU” ORAZ „WZÓR SPRAWOZDANIA” NIE OTWIERAJĄ SIĘ W PRZEGLĄDARCE CHROME.

  PROSIMY POBRAĆ JE, KORZYSTAJĄC Z INNYCH, NP.: EDGE, FIREFOX, OPERA.

   

  Załączniki – minigranty do 1000 zł:

  1. Regulamin konkursu
  2. Wzór wniosku
  3. Potwierdzenie zawiązania grupy nieformalnej
  4. Oświadczenie opiekuna – zgoda RODO
  5. Karta oceny formalnej
  6. Wzór sprawozdania
  7. Zgoda RODO lidera/opiekuna grupy

  Projekt dofinansowano ze środków Miasta Gdańska