» UNICEF

Od kilku miesięcy w placówce Stowarzyszenia Morena realizujemy projekt finansowany przy wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF)
за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ)
. Dzięki projektowi dzieci i młodzież z Ukrainy, która uciekła przed wojną może rozwijać swoje zainteresowania podczas zajęć pozalekcyjnych, takich jak: język angielski, warsztaty teatralne i inne. Pomocą objęci są również rodzice i opiekunowie dzieci. Wspieramy ich przy formalnościach związanych z pobytem w Polsce, pomagamy w tłumaczeniach, w znalezieniu pracy i innych czynnościach niezbędnych do odnalezienia się ich w tej nowej, niełatwej sytuacji życiowej.