EVS - Stowarzyszenie Morena

Celem Wolontariatu Europejskiego (European Voluntary Service – EVS) jest zwiększenie możliwości aktywnego uczestnictwa mieszkańców w życiu społecznym, promując dążenie do ciągłego rozwoju oraz możliwość kooperacji społeczności lokalnej z reprezentantami innych państw członkowskich Unii Europejskiej. W ramach projektu gościmy wolontariuszy działających na różnych polach. Działania skierowane są do szerokiego grona odbiorców: dzieci i młodzieży, środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, harcerzy, osób starszych. Wybrane kategorie wpływają na wzrost wiedzy wśród grupy odbiorców w danej tematyce oraz otwierają oczy na aspekty, które często są pomijane (w szczególności związane z ekologią, ochroną środowiska i zdrowiem, które w Polsce raczkują, co jest zauważalne w kontekście nakładanych przez Komisję Europejską kar pieniężnych, ilości marnowanego jedzenia, problem nadwagi i otyłości wśród mieszkańców, itp.), zdobywają nowe umiejętności oraz rozwijają swoją kreatywność. Zajęcia zaplanowane w projekcie są prowadzone przez reprezentantów różnych kultur dzięki temu odbiorcy działań mają okazję wziąć udział w edukacji międzykulturowej (oraz zrozumieć jej istotę), zwiększyć swoją świadomość europejską, przyjrzeć się europejskiemu dziedzictwu kulturowemu, a także pokonać swoje bariery w kontakcie z obcokrajowcami.