Aktualności

Spotkanie informacyjne Erasmus+

Stowarzyszenie Morena oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń zapraszają na spotkanie informacyjne dot. Programu Erasmus+: Młodzież, które odbędzie się 07 lutego 2017 r. w godzinach od 13:00 do 18:00 w Warszawie przy ul. Starej 4.

MRWP

5 stycznia 2017 w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku odbyła się V sesja Młodzieżowej Rady Województwa Pomorskiego.

CIS Osówek – zatrudnienie na przyszłość

Stowarzyszenie Morena realizuje projekt pt.: „CIS Osówek - zatrudnienie na przyszłość” w ramach Działania 6. 1. Aktywna Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Projekty

RKPP

Stowarzyszenie Morena realizuje projekt partnerski „Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość" w ramach Poddziałania 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

SUPER. Gdańskie Podstawówki

Stowarzyszenie Morena realizuje projekt partnerski „Szkolimy Uczniów Przedsiębiorczych Empatycznych Rozsądnych. Gdańskie Podstawówki" w ramach Poddziałania 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

CZAS NA MŁODZIEŻ 2014-20

Najwyżej oceniony projekt innowacyjny POKL. 4 modele: Fundusz Młodzieżowy, Skrypt Lidera, Karta Lidera, Subregiony Eurodesk trafiły do proj. Kontraktu Terytorialnego i Krajowego Programu Rozwoju ES.

GDAŃSKIE CENTRUM ERASMUS+

Pomagamy gdańskim szkołom i organizacjom pozarządowym przygotować się i pozyskać środki z unijnego programu edukacyjnego Erasmus+. Organizujemy szkolenia, spotkania informacyjne oraz konsultacje.

GDAŃSKI FUNDUSZ MŁODZIEŻOWY

Razem z Miastem Gdańsk w 2012 r. uruchomiliśmy innowacyjny system grantów na miniprojekty 4-osobowych grup młodzieży, który umożliwia realizację projektów społecznych w ich najbliższym otoczeniu.

POMORSKA SZKOŁA LIDERÓW MŁODZIEŻOWYCH

to wspólne przedsięwzięcie największych na Pomorzu organizacji młodzieżowych: ZHP, ZHR i Caritas. Razem opracowaliśmy SKRYPT LIDERA, a obecnie przygotowujemy wspólny opis kwalifikacji.

Szkolenia

Lekcje europejskie

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Gdańsk organizuje lekcje europejskie w Niepublicznej Szkole Sokrates w Gdańsku. Tematem lekcji będzie: Unia Europejska – vademecum oraz Wycieczka po krajach UE. Szczegółowe informacje na stornie www.europedirect-gdansk.morena.org.pl.

Warsztaty artystyczne

Dom Sąsiedzki Jaśkowa 7 organizuje warsztaty artystyczne, na których będziemy tworzyć igielniki. Warsztaty odbędą się w siedzibie Stowarzyszenia Morena. Szczegółowych informacji udziela Martyna Bomba - mb@morena.org.pl.

Spotkanie informacyjne Erasmus+

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dot. Programu Erasmus+ (sektory: Młodzież oraz Edukacja Szkolna). Spotkanie odbędzie się w siedzibie WCIES w Warszawie w godzinach 13:30 – 19:00. Szczegółowych informacji udziela Jarosław Sikorski, konsultant Erasmus+ - js@morena.org.pl.

Szkolenie nt. komunikacji

Gdańskie Centrum Projektów Erasmus+ organizuje szkolenie pn. Dobra komunikacja kluczem do sukcesu. Szkolenie odbędzie się w Zespole Szkół Łączności w Gdańsku. Szczegółowych informacji udziela Karolina Weiner - kw@morena.org.pl.

Wydarzenia

Edukacja obywatelska poza szkołą

Edukacja obywatelska poza szkołą

5 października 2016 r. w Żuławskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdańskim w ramach V Forum Pomorskiej Edukacji odbyła się debata subregionalna na temat „Edukacja obywatelska poza szkołą”. W wydarzeniu wziął udział nasz ekspert Jarosław Sikorskim, który przedstawił rolę Młodzieżowych Rad, dialogu usystematyzowanego i aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej w kontekście szerzenia edukacji obywatelskiej wśród młodzieży.

Spotkanie informacyjne Erasmus+

Spotkanie informacyjne Erasmus+

4 października w Warszawie zorganizowaliśmy spotkanie informacyjne dot. Programu Erasmus+, sektory: Młodzież oraz Edukacja Szkolna. Celem spotkania było przybliżenie założeń programu Erasmus+ oraz przedstawienie uczestnikom możliwości pozyskiwania środków na projekty w sektorach MŁODZIEŻ oraz EDUKACJA SZKOLNA. Spotkanie kierowane było do organizacji pozarządowych, młodzieżowych grup nieformalnych, szkół, osób pracujących z młodzieżą z zakresie edukacji pozaformalnej oraz młodzieży. W spotkaniu wzięło udział 36 osób.

Debata "Polacy na Wschodzie"

Debata "Polacy na Wschodzie"

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku zorganizował w dniu 29 września debatę pn. „Polacy na Wschodzie”. W dyskusji wzięli udział wiceminister spraw zagranicznych RP - Jan Dziedziczak, wiceprezes Związku Polaków na Białorusi – Helena Dubowska, redaktor naczelny kwartalnika „Znad Willi” – Romuald Mieczkowski, prezes Rady Organizacji Polonijnych Obwodu Kaliningradzkiego – Irina Korol, doradca wojewody pomorskiego – Michał Rzepiak oraz sekretarz Generalny ZHR - Wiesław Turzański.

Nordic Walking dla seniorów

Nordic Walking dla seniorów

Od września ruszyły spacery nordic walking w ramach Akademii Seniora. Spacery odbywają się z pobliskim, malowniczym Jaśkowym Lesie. Zapraszamy wszystkich chętnych w każdy piątek o godzinie 9:00 (udostępniamy kijki).

Szkolenie dla grantobiorców Akumulator Społeczny

Szkolenie dla grantobiorców Akumulator Społeczny

24 maja odbyło się spotkanie Beneficjentów Funduszu Akumulator Społeczny. Podczas spotkania miało miejsce podpisanie umów dotacji oraz szkolenie nt. realizacji projektów dla grantobiorców z miast: Gdańsk, Gdynia, Sopot oraz powiatu starogardzkiego. Gratulujemy wszystkim, których projekty zostały dofinansowane i życzymy owocnej realizacji.

Bałtycki Festiwal Nauki

Bałtycki Festiwal Nauki

20 maja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbył się Bałtycki Festiwal Nauki z naszym udziałem. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych uczestników tego wydarzenia. Dzieci poznawały kraje Unii Europejskiej, odpowiadały na pytania, a dzięki naszemu kołu fortuny zdobywały ciekawe europejskie nagrody. Nie zabrakło kolorowania, balonów, gier i zabaw. Nad wszystkim czuwał nasz Syriusz. Dla starszych uczestników oraz studentów podczas całego wydarzenia dostępne było stoisko Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Gdańsk, na którym konsultanci udzielali zainteresowanym informacji oraz rozdawali ciekawe publikacje.

Dzień Europy 2016

Dzień Europy 2016

W sobotę 7 maja Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Gdańsk zorganizował obchody Trójmiejskiego Dnia Europy na Bulwarze Nadmorskim w Gdyni. W programie znalazły się atrakcje dla dzieci, m.in. warsztaty i konkursy, kolorowanie Syriusza oraz projektowanie polskiej monety euro, układanie puzzli "Odkrywając kraje Europy". Dzieci były bardzo zainteresowane oraz cieszyły się z otrzymanych upominków. Dla dorosłych przygotowaliśmy informacje oraz publikacje dotyczące Unii Europejskiej.

Kongres Młodzieżowych Rad na Pomorzu

Kongres Młodzieżowych Rad na Pomorzu

W dniu 26 kwietnia odbył się Kongres Młodzieżowych Rad z Pomorza. Spotkanie było podzielone na dwa panele: dla młodzieżowych radnych i samorządowców. Młodzi radni dyskutowali o działaniach młodzieżowych rad w swoim gronie – zastanawiano się nad standardami funkcjonowania Młodzieżowych Rad, rolą statutu Młodzieżowych Rad, sposobami powoływania Młodzieżowej Rady. Rozmawiano również o roli opiekunów i współpracy młodzieży z dorosłą radą. Samorządowcy i opiekunowie MR rozmawiali o dobrych praktykach. Kongres odbywał się w ramach projektu dofinansowanego z Programu Erasmus+.

Ruszył Dom Sąsiedzki Jaśkowa 7

Ruszył Dom Sąsiedzki Jaśkowa 7

Od kwietnia rozpoczął działalność Dom Sąsiedzki Jaśkowa 7, do odwiedzenia którego serdecznie zapraszamy. W planie na ten rok mamy zajęcia artystyczne, sportowe, językowe oraz kulturowe. Dla wszystkich chętnych udostępniamy biblioteczkę i gry planszowe. Wkrótce opublikujemy dokładny rozkład zajęć.

Gala projektów Erasmus+

Gala projektów Erasmus+

23 marca 2016 roku odbyła się Gala Erasmus+. Podczas gali z rąk Prezydenta Miasta Gdańska zostały przekazane nagrody dla najaktywniejszych gdańskich szkół realizujących projekty w Programie Erasmus+. Wyróżnienia otrzymały następujące gdańskie szkoły: Gimnazjum nr 25, Zespół Szkół Samochodowych oraz III Liceum Ogólnokształcące. Nagrodę główną zdobył Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, który w ciągu ostatnich kilku lat pozyskał na zrealizowane projekty ponad milion złotych.

I sesja MRWP

I sesja MRWP

11 lutego odbyła się inauguracyjna sesja II kadencji Młodzieżowej Rady Województwa Pomorskiego. Na sesji wybrano skład nowego Prezydium: przewodniczący - Jędrzej Tadrzak, vice przewodniczący - Marek Ziemian, Paulina Nowak, sekretarz - Andrzej Sadłek. Głównym celem MRWP jest reprezentowanie głosu i interesów młodzieży na szczeblu wojewódzkim. Młodzieżowa Rada Województwa Pomorskiego chce również zwiększyć świadomość postaw obywatelskich wśród młodych ludzi, aby aktywnie brali oni udział w wyborach oraz pomóc w realizacji ich pomysłów.

Debata młodzieży z decydentami

Debata młodzieży z decydentami

29 stycznia w Europejskim Centrum Solidarności młodzi Gdańszczanie wzięli udział w debacie realizowanej z projektu - Debaty z decydentami na poziomie lokalnym, subregionalnym oraz regionalnym - dofinansowanego ze środków Programu Erasmus+. Podczas spotkania uczestnicy mieli możliwość przekazania swoich potrzeb dot. rozwoju własnych kompetencji i umiejętności, edukacji, funkcjonowania w społeczeństwie. Młodzież wypracowała kolejne rekomendacje, które po zakończeniu projektu zostaną przekazane decydentom.

  • Organizujemy różnego przedsięwzięcia dla uczniów i nauczycieli. Lekcje w szkołach i w naszych siedzibach to kilkanaście tematów z zakresu informacji młodzieżowej, instytucji europejskich, programów unijnych, edukacji w zakresie ekonomii społecznej oraz możliwości wolontariatu, studiowania i pracy w UE. Warsztaty i spotkania informacyjne dotyczą programu Erasmus+, zarządzania projektami, komunikacji i wielu innych tematów. Konferencje, panele i targi to możliwość prezentacji dobrych praktyk oraz innowacji.
  • Od początku tworzymy i wprowadzamy nowe narzędzia wsparcia organizacji i grup młodzieżowych. Stworzyliśmy największą w Europie, regionalną sieć informacji młodzieżowej Eurodesk Pomorze. Prowadzimy Pomorski Fundusz Młodzieżowy, Gdański Fundusz Młodzieżowy oraz na terenie 4 powiatów Akumulator Społeczny na terenie. Organizujemy Targi Młodzieżowe, ośrodki regionalne programu UE Erasmus+ Młodzież na Pomorzu i Mazowszu. Organizujemy warsztaty tematyczne w ramach Pomorskiej Szkoły Liderów Młodzieżowych.
  • W 2006 r. utworzyliśmy Centrum Integracji Społecznej w Osówku, które przygotowuje osoby bezrobotne z powiatu starogardzkiego do powrotu na rynek pracy. Przy wsparciu środków unijnych możemy oferować: szkolenia, warsztaty, wsparcie psychologiczne, współpracę z doradcą zawodowym, system praktyk zawodowych. Dodatkowo: kursy prawa jazdy, udział w targach pracy i wizyty studyjne. Nasze główne ścieżki zawodowe to: catering/hotelarstwo, budowlanka i projekty europejskie. też dodatkowe wsparcie w postaci np.
  • W ramach Erasmus+ Młodzież EVS wolontariusze z zagranicy realizują zadania z dziećmi, młodzieżą, seniorami. Są to projekty Moreny, ale i naszych partnerów: szkół, organizacji i grup. Wolontariuszy z Polski wysyłamy za granicę po min. 5-miesięcznym wolontariacie w Stowarzyszeniu. Od 7 lat prowadzimy Pomorską Szkołę Liderów Młodzieżowych. Z największymi organizacjami – ZHR, ZHP i Caritas opracowaliśmy "Skrypt Lidera" i prowadzimy szkolenia tematyczne dla liderów-wolontariuszy z grup nieformalnych i organizacji.
  • Działania dla naszych seniorek i seniorów realizujemy od 6 lat. W niektórych latach brało w nich udział nawet ponad 300 osób. W zależności od naszych możliwości, dofinansowań prowadzimy zajęcia językowe (na poziomie początkującym i zaawansowanym), zajęcia ruchowe (nornic walking, rekreacja, choreoterapia… ), zajęcia artystyczne (plastyczne, dequpage, florystyka… ), zajęcia profilaktyczne (spotkania z lekarzami), zajęcia komputerowe i wiele, wiele innych. Dla seniorów organizujemy czasami wycieczki, wyjścia do kina i teatru.