» Pomorska Szkoła Liderów Młodzieżowych

Pomorska Szkoła Liderów Młodzieżowych powstała w celu aktywnej integracji młodzieży w celu poprawy zatrudnialności – zwiększenia szans Pomorzan w wieku 12-30 lat na rynku pracy przez zwiększenie kompetencji społecznych i zawodowych uzyskanych poza edukacją formalną, a także wdrożenie z sektorem biznesu certyfikacji kompetencji spójnej z programami UE Youthpass i Europass.

Pomorska Szkoła Liderów Młodzieżowych to projekt organizacji młodzieżowych z dużym doświadczeniem w szkoleniu liderów młodzieżowych – ZHP, ZHR, CAG, RCW, SM i subregionów sieci Eurodesk Pomorze. W ramach PSLM razem z Pracodawcami Pomorza dążymy do opracowania systemu certyfikacji 12-15 kompetencji społecznych, które zdobywa młodzież poza szkołą. Umożliwi to uznawalność na rynku pracy bardzo potrzebnych kompetencji, które podczas setek godzin praktyki uzyskują wolontariusze i pracownicy organizacji. Wśród kompetencji, które młodzież zdobywa w organizacjach i grupach młodzieżowych są m.in.: efektywne funkcjonowanie w relacjach z innymi, umiejętność pracy w grupie – współpraca z innymi, elastyczność i kreatywność w rozwiązywaniu zadań, problemów, samoorganizacja i zdolność samodzielnego stosowania umiejętności, odpowiedzialność za siebie i współodpowiedzialność za innych, umiejętności interpersonalne, umiejętność osiągnięcia celów społecznych i jednostkowych.