CO ROBIMY...

Czyli projekty realizowane przez Stowarzyszenie Morena

RKPP

Stowarzyszenie Morena realizuje projekt partnerski „Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość" w ramach Poddziałania 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

SUPER. Gdańskie Podstawówki

Stowarzyszenie Morena realizuje projekt partnerski „Szkolimy Uczniów Przedsiębiorczych Empatycznych Rozsądnych. Gdańskie Podstawówki" w ramach Poddziałania 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

TIME 4 YOUTH – Tools for support of youth proffesional competences

Stowarzyszenie Morena, Involved z Estonii, Young Scot ze Szkocji i Polskie Stowarzyszenie Projektów Młodzieżowych, w projekcie finansowanym w ramach programu Komisji Europejskiej Erasmus +, zawiązały partnerstwo, którego celem jest wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie modelu wsparcia szkolenia w szkołach zawodowych i poza nimi, w taki sposób, aby jak najlepiej dostosować je do rynku pracy. Sprawdź więcej.

CZAS NA MŁODZIEŻ 2014-2020

Najwyżej oceniony projekt innowacyjny POKL. 4 modele: Fundusz Młodzieżowy, Skrypt Lidera, Karta Lidera, Subregiony Eurodesk trafiły do proj. Kontraktu Terytorialnego i Krajowego Programu Rozwoju ES.

GDAŃSKIE CENTRUM ERASMUS+

Pomagamy gdańskim szkołom i organizacjom pozarządowym przygotować się i pozyskać środki z unijnego programu edukacyjnego Erasmus+. Organizujemy szkolenia, spotkania informacyjne oraz konsultacje.

GDAŃSKI FUNDUSZ MŁODZIEŻOWY

Razem z Miastem Gdańsk w 2012 r. uruchomiliśmy innowacyjny system grantów na miniprojekty 4-osobowych grup młodzieży, który umożliwia realizację projektów społecznych w ich najbliższym otoczeniu.

POMORSKA SZKOŁA LIDERÓW MŁODZIEŻOWYCH

to wspólne przedsięwzięcie największych na Pomorzu organizacji młodzieżowych: ZHP, ZHR i Caritas. Razem opracowaliśmy SKRYPT LIDERA, a obecnie przygotowujemy wspólny opis kwalifikacji.

MARKET RESEARCH

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cur tantas regiones barbarorum pedibus obiit, tot maria transmisit.

STRATEGIC PLANNING

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cur tantas regiones barbarorum pedibus obiit, tot maria transmisit.

RESOURCES PLANNING

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cur tantas regiones barbarorum pedibus obiit, tot maria transmisit.

CONFLICT MANAGEMENT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cur tantas regiones barbarorum pedibus obiit, tot maria transmisit.

LEADERSHIP TRAINING

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cur tantas regiones barbarorum pedibus obiit, tot maria transmisit.

EXIT PLANNING

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cur tantas regiones barbarorum pedibus obiit, tot maria transmisit.

100

Gdańskich szkół objętych naszym wsparciem

1,378

Satisfied Clients

21

Awards Won

15

Consultants

Optimizing every area of your business!

From market research, design and prototyping to production and delivery, we cover it all.