Akademia Seniora - Stowarzyszenie Morena

Projekt Akademia Seniora skierowany jest do osób w wieku emerytalnym i ma na celu pokazanie, że każdy człowiek bez względu na wiek odgrywa znaczącą rolę w społeczeństwie. Pragniemy, aby popularna dzisiaj wizja starszego człowieka jako osoby samotnej, zdanej na samą siebie i kompletnie niepotrafiącej się odnaleźć we współczesnym świecie diametralnie zmieniła swoje oblicze dzięki zadaniom zrealizowanym w ramach naszego przedsięwzięcia. Jest to możliwie dzięki obudzeniu potencjału drzemiącego w naszych beneficjentach, a także przez szereg działań edukacyjnych proponowanych przez nasze Stowarzyszenie. W ramach tego projektu umożliwiamy seniorom możliwość rozwijania swoich umiejętności artystycznych, językowych, a także dbamy o ich kondycję fizyczną oferując im zajęcia nordic walking, gimnastykę o niskim natężeniu.

Najbliższy nabór przewidziany jest na przełomie kwietnia/maja 2017.