Dom Sąsiedzki JAŚKOWA7 - Stowarzyszenie Morena

Dom Sąsiedzki Jaśkowa 7 skierowany jest do mieszkańców dzielnicy Wrzeszcz, ale otwarty dla wszystkich mieszkańców Gdańska. Ma na celu zintegrowanie oraz zaktywizowanie społeczności lokalnej. W ramach działań DS oferujemy spotkania językowe, plastyczno – techniczne, sportowo – rekreacyjne, spotkania z grami planszowymi, spotkania dot. edukacji dzielnicowej.

Udostępniamy mieszkańcom własne zasoby, wspomagamy ich organizacyjnie oraz animacyjnie. Każdy zainteresowany może nieodpłatnie skorzystać z powierzchni Domu Sąsiedzkiego  w celu realizacji własnych przedsięwzięć. W 2017 roku zaaranżujemy nową przestrzeń: STREFĘ KINO (Kreatywnie Innowacyjnie Nowatorsko Otwarcie) – więcej informacji wkrótce.