» Time4Youth – Karta Kompetencji

Projekt ma na celu przygotowanie i wdrożenie innowacyjnego modelu wsparcia dostosowania działań szkoleniowych i kształcenia zawodowego w ramach edukacji formalnej i nieformalnej do potrzeb rynku pracy poprzez narzędzia:

  • program Karta Kompetencji,
  • platformę e-learningową,
  • program i system certyfikacyjny,

Użytkownikami projektu są instytucje wszystkich sektorów wspierających młodzież w wejściu na rynek pracy oraz uczniowie szkół zawodowych i młodzi podejmujący kształcenie zawodowe.

Projekt realizowany jest w partnerstwie składającym się ze Stowarzyszenie Morena(Polska), Young Scot Enterprise(Szkocja), mittetulundusühing INVOLVED (Estonia) oraz Polskiego Stowarzyszenie Projektów Młodzieżowych.