Targi CZAS NA MŁODZIEŻ, czyli warsztaty wymiany doświadczeń są wydarzeniem, podczas którego dzieci i młodzież mogą zapoznać się z ofertą zajęć pozalekcyjnych rozwijających aktywności, kompetencje i umiejętności. Tegoroczna, 4 już edycja, odbędzie się w dniach 15-16 maja w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AmberEXPO.

Program obejmuje część warsztatową i informacyjną z których będą mogli skorzystać uczniowie gdańskich szkół. Przedstawią się koła zainteresowań z kilkudziesięciu placówek edukacyjnych. Odbędą się warsztaty artystyczne, rozwojowe, kompetencyjne, ratownicze, edukacyjne i konkursy itd., w których może wziąć udział nawet 400 osób w tym samym czasie. Poprzez realizację Targów Stowarzyszenie Morena ze szkołami i organizacjami chcą pokazać projekty oraz działania zrealizowane przez aktywną gdańską młodzież, wypromować jej ciekawe inicjatywy, w których można wziąć udział i w ten sposób przekonać młodzież do uczestnictwa w życiu społecznym i realizowania własnych pomysłów.

Ostatnia edycja odbywała się w ramach Kongresu SmartMetropolia i uczestniczyło w niej ponad 8000 uczniów. W tej edycji przewidujemy podobną liczbę uczestników. W warsztatach wymiany doświadczeń może wziąć udział jednocześnie 400 osób. Przewidujemy ok. 50 stoisk wystawienniczych, na których organizacje będą prezentowały swoją ofertę oraz ponad 100 godzin warsztatów odbywających się każdego dnia targów.

 

 

 „Z robotem za pan brat”  – 15 maja 2018 r. – warsztaty robotyczne

Prowadzący: Szkolne Koła Robotyczne

Warsztaty z zakresu robotyki przeznaczone są dla uczniów szkół podstawowych. Każdy warsztat będzie wprowadzeniem w podstawy programowania robotów LEGO Mindstorm. Uczestnicy oprócz wiedzy teoretycznej będą mogli sami sprawdzić jak działa taki robot. Warsztaty zakładają pracę w parach lub małych grupach, dzięki czemu każde dziecko będzie miało okazję sprawdzić swoje siły przy robocie.

Warsztaty robotyczne rozwijają kompetencje z zakresu matematyki, informatyki, logiki oraz algorytmiki, a także kompetencje społeczne, takie jak współpraca w grupie.

Gdańska Liga Robotyczna  – 16 maja 2018 r. – turniej dla uczniów

Gdańska Liga Robotyczna jest nowym konkursem robotyki skierowanym do uczniów starszych klas szkół podstawowych oraz uczniów szkół gimnazjalnych. Zadaniem konkursowym jest zbudowanie i zaprogramowanie robota, który wykona szereg mniejszych podzadań na specjalnie przygotowanej trasie o tematyce morskiej.

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w Gdańskiej Lidze Robotycznej – zgłoszenia przyjmujemy do 6 maja 2018 r., a wszelkie informacje znajdują się pod adresem: www.gdanskaligarobotyczna.pl

„Stayin’ Alive, czyli pierwsza pomoc dla każdego” – 15 – 16 maja 2018 r. –  warsztaty z pierwszej pomocy

Prowadzący: Szkolne Koła Pierwszej Pomocy HOPR

W trakcie warsztatów z pierwszej pomocy uczestnicy nauczą się podstaw jej udzielania oraz będą ćwiczyć swoje umiejętności w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz algorytmu BLS AED. Będzie również możliwość zobaczenia wyposażenia karetki pogotowia ratunkowego.

Celem warsztatów jest rozwijanie kompetencji związanych z wykształceniem odpowiedzialności społecznej postępowania w nagłych stanach zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego, ale także w drobnych sytuacjach.

„Pokaż, na co Cię stać!” –15 – 16 maja 2018 r. –  warsztaty z parkour

Prowadzący: Klub Sportowy MOVEMENT

Podczas warsztatów uczestnicy będą mogli obejrzeć profesjonalny występ grupy parkour oraz pod ich okiem nauczyć się kilku figur. Wskazane jest wzięcie ze sobą wygodnych ubrań oraz butów na zmianę.

Kompetencje rozwijane w trakcie warsztatu to: nauka pracy w grupie, wzrost pewności siebie, koordynacji ruchowej i znajomości swojego ciała.

 Strefa gier planszowych  – 15 – 16 maja 2018 r.

Prowadzący: Szkolne Koła Planszówek

W ramach strefy uczniowie będą mogli w praktyce poznać nowoczesne gry planszowe, które będą prezentowane przez uczestników Szkolnych Kół Planszówek.

„Wgraj się” – 15 – 16 maja 2018 r.  – warsztaty tworzenia gier planszowych

Prowadzący: Szkolne Koła Planszówek

 W trakcie warsztatu uczniowie zapoznają się z podstawowymi zasadami projektowania gier planszowych oraz będą mieli możliwość wykorzystać swoją kreatywność w trakcie rozmaitych ćwiczeń rozwijających właśnie tę umiejętność.

Kompetencje rozwijane w trakcie warsztatów to: ćwiczenie pamięci i logicznego myślenia, umiejętności manualne i koordynacja wzrokowo-ruchowa, ćwiczenie pracy w grupie.

  „Podróże małe i duże” – 15 maja 2018 r. – warsztaty europejskie

Prowadzący: European Voluntary Service

Uczestnicy warsztatu poznają obyczaje i kulturę innych krajów, będą mogli sprawdzić swoją wiedzę w trakcie quizów, a także nauczyć się tańczyć tureckie Halay czy hiszpańskie Flamenco. Warsztat będą prowadzili obcokrajowcy będący na wolontariacie w Polsce ze wsparciem polskojęzycznej osoby.

„Europa otworem stoi” – 16 maja 2018 r. –  warsztaty europejskie

Prowadzący: European Voluntary Service

 Uczestnicy warsztatu odkryją możliwość podróżowania oraz zdobywania nowych i ciekawych doświadczeń w międzynarodowym towarzystwie dzięki European Voluntary Service. Wolontariusze przebywający obecnie w Polsce opowiedzą o możliwościach oferowanych przez Komisję Europejską w ramach projektu Erasmus +, czyli wolontariacie europejskim i swoich doświadczeniach. Będą mogli również sprawdzić swoją wiedzę dotyczącą kultury innych krajów europejskich w trakcie quizów.

Podczas warsztatów młodzież będzie mogła pogłębić swoje umiejętności używania języka angielskiego, wiedzy o kulturze innych państw Europy a także wzmocnić umiejętność pracy w grupie. Dodatkowo starsza młodzież dowie się w jaki sposób może realizować swoje marzenia o podróżach dzięki EVS.

  „Jak Cię widzą, tak Cię piszą” – 16 maja 2018 r. – warsztaty z mowy ciała

Prowadzący: Szkolne Koło Media Cube z IX LO

 Uczniowie klasy dziennikarskiej przekażą uczestnikom wiedzę z zakresu zachowań w sytuacjach stresowych i tego, jak radzić sobie z nadmiarem emocji. Wskażą rolę komunikacji niewerbalnej w relacjach międzyludzkich, w sytuacjach codziennych i nietypowych, dzięki czemu uczestnicy zyskają świadomość znaczenia mowy ciała, jako podstawowego warunek porozumienia między ludźmi. Warsztaty będą połączone z prezentacją działalności koła i możliwościami, jakie stwarzają szkolne koła Media Cube.

Uczestnicy warsztatu zwiększą swoje zdolności interpersonalne oraz wiedzę z zakresu komunikacji międzyludzkiej i pracy w grupie.

 

„Bajkowa podróż po świecie” – 15 maja 2018 r. – warsztaty europejskie

Prowadzący: Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej

„Bajkowa podróż po świecie” to  oferta adresowana jest do dzieci na poziomie klas 1 – 3 szkoły podstawowej i ma na celu zapoznanie młodych uczestników z wiedzą o wybranych krajach. W trakcie warsztatów najmłodsi poprzez interaktywną prezentację oraz zabawy plastyczne poznają nowe kultury.

 „I Ty zostań project managerem!” – 15 – 16 maja 2018 r. – warsztat z planowania czasu

Prowadzący: SOiO „Conradinum”

 Podczas warsztatu uczniowie staną przed zadaniem zaplanowania pewnego przedsięwzięcia i rozwiązania pojawiających się przy okazji problemów i trudności, dzięki czemu nauczą się technik ich rozwiązywania takich jak m.in. burza mózgów.

Kompetencje rozwijane w ramach warsztatu to umiejętność logicznego myślenia, planowania i organizacji pracy, pracy w grupie i ewaluacji oraz wiedza z zakresu pracy za granicą.

 „Jak ryba w wodzie – poznaj swoje morze!” – 15 – 16 maja 2018 r. – warsztaty z anatomii Morza Bałtyckiego

Prowadzący: Szkolne Koła Edukacji Morskiej

 W trakcie warsztatów uczniowie poznają tajemnice flory i fauny Morza Bałtyckiego oraz jego widok z lotu ptaka. Sami będą mogli sprawdzić zasolenie Bałtyku w stosunku do innych mórz, zobaczyć jak dobrze pamiętają linię brzegową oraz czy potrafią rozpoznać ryby żyjące w Bałtyku.

Warsztat rozwija kompetencje pracy w małej grupie, logicznego myślenia.

„Złap wiatr w żagle” – 15 – 16 maja 2018 r. – Edukacja Morska

Prowadzący: EDUKACJA MORSKA

Warsztaty będą prowadzone w małych grupach. Zajęcia będą podzielone na dwie części:

„Z węzłami za pan brat” – w czasie tej części uczniowie nauczą się kilku podstawowych węzłów żeglarskich.

„Być inżynierem” – w czasie tej części uczniowie będą wykonywać własne modele statków z różnych materiałów. Następnie, gdy cała grupa skończy, modele przejdą chrzest w basenie.

Warsztat rozwija umiejętności: logicznego myślenia, manualne, koordynację wzrokowo-ruchową oraz ćwiczenia pamięci.

 „Zostań innowatorem, zaprojektuj z nami Kartę Młodzieżową!” – 15 – 16 maja 2018 r.

Prowadzący: specjaliści ds. karty młodzieżowej

 Podczas targów Czas na Młodzież odbędzie się 14 warsztatów jakościowych z elementami metody DESIGN THINKING. Ich motywem przewodnim będzie debiutująca na Targach karta „Jestem z Gdańska” zawierająca skierowany do dzieci i młodzieży moduł Karty Młodzieżowej.

Karta Młodzieżowa jest produktem, nad którym Stowarzyszenie Morena pracuje od 6 lat. Ważną funkcjonalnością systemu, w którym działała będzie Karta Młodzieżowa, jest możliwość zdobywania punktów za aktywność pozaszkolną (uczestnictwo we wszelkich zajęciach pozalekcyjnych, pracach organizacji pozarządowych, akcjach charytatywnych, warsztatach, szkoleniach, kursach, aktywność społeczną i obywatelską itp.) Zebrane punkty będą zamieniane na nagrody nierzeczowe – kursy, szkolenia, warsztaty, zajęcia sportowe, teatralne itp.

Celem Karty Młodzieżowej jest pobudzenie aktywności młodzieży, ale również poprawa rozpoznawalności ich kwalifikacji i kompetencji na rynku pracy. Wymiernym efektem prac podjętych ze szkołami, organizacjami pozarządowymi, pracodawcami, urzędami i placówkami badawczymi (np. IBE) ma być system certyfikacji kilkunastu kompetencji społecznych i zawodowych zdobywanych przez młodzież poza szkołą.

Umiejętności i kompetencje

Wzrost wiedzy uczniów na temat partycypacji poprzez ich realne uczestnictwo w tworzeniu innowacyjnego rozwiązania w sferze społecznej (karta Jestem z Gdańska z dedykowanym młodzieży modułem Karty Młodzieżowej)

Wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie DESIGN THINKING jako metody twórczego rozwiązywania problemów łączącej w sobie empatię, kreatywność, racjonalność oraz interdyscyplinarność

Wzmacnianie poczucia odpowiedzialności, zaangażowania i aktywności społecznej

Wzrost kluczowych kompetencji opracowanych przez Światowe Forum Ekonomiczne. Zgodnie z prognozami w 2020 roku najcenniejsze będą: umiejętność rozwiązywania problemów, analiza danych i kreatywność

Rozwijanie umiejętności komunikacji i współpracy w grupie, szybkiego podejmowania decyzji, zarządzania czasem, aktywnego słuchania, szanowania odmiennych opinii.

 „Zostań mówcą” – 15 – 16 maja 2018 r. –warsztat z debaty oksfordzkiej

Prowadzący: Szkolne Koła Europejskie

Warsztat ma na celu przybliżenie zakresu tematycznego debat oksfordzkich. Uczestnicy zostaną wprowadzeni do tematu debat, poznają jej główne zasady, a następnie sami będą mogli spróbować swoich sił w debacie pod okiem doświadczonych osób.

Uwaga! Warsztaty z debat oksfordzkich drugiego dnia będą trwały 2 godziny.

„Z Unią Europejską na Ty” – 15 – 16 maja 2018 r. – warsztaty w formie lekcji rówieśniczej

Prowadzący: Szkolne Koła Europejskie

Uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w lekcji rówieśniczej, dzięki czemu poznają sposób funkcjonowania Szkolnych Kół Europejskich oraz wzbogacić swoją wiedzę.

Kompetencje kształtowane podczas warsztatów to: praca w grupie, umiejętność publicznego przemawiania, znajomość tematyki Debat Oksfordzkich, umiejętność debatowania, znajomość krajów Europy oraz specyfiki unijnej.

 „Jak zarobić pierwszy milion?” – 16 maja 2018 r. – Turniej Przedsiębiorczości

Prowadzący: Wojewódzki Urząd Pracy

 Turniej będzie oparty na grze interaktywnej. Uczestnicy w utworzonych drużynach, czyli spółkach, wcielą się w przedsiębiorców. Rozgrywka oparta będzie na zasadach wolnego rynku – handlu wytworzonymi produktami oraz wyruszaniu na wyprawy handlowe do wybranych miast Europy.

Nasza gra:

  • uczy prowadzenia negocjacji, podejmowania ryzyka, współpracy w grupie, umiejętności nawiązywania kontaktów handlowych, samodzielności w działaniu,
  • rozwija kreatywność, innowacyjność w działaniu, chęć podejmowania inicjatyw,
  • kształtuje postawy przedsiębiorcze wśród graczy.

Turniej zostanie przeprowadzony przez doradców zawodowych.

 “Współpraca się opłaca” – 15-16 maja 2018 r.

Prowadzący: profesjonalne trenerki – Agata Szymańska, Kamila Bubrowiecka

Celem warsztatu jest pokazanie wartości współpracy w grupie i zacieśnienie więzi pomiędzy jej członkami. Podczas zajęć uczniowie dowiedzą się jakie są role grupowe i sprawdzą w jakich czują się najlepiej. Uczniowie w trakcie ćwiczą umiejętności komunikacji, dbania o bezpieczeństwo własne i członków zespołu. Wszystko to w obliczu ciekawego zadania.

Kompetencje, które uczniowie nabędą podczas warsztatu to umiejętność pracy w grupie, wiedza z zakresu ról grupowych.

„Liderzy są wśród nas. Jak pracować w grupie i skutecznie być naturalnym liderem?” – 15-16 maja 2018 r.

Prowadząca: Agnieszka Głuszczyńska – trener, coach i mentor biznesu

Praktyczny warsztat z pracy zespołowej z wykorzystaniem zadań i zabaw grupowych. Możesz być liderem, członkiem zespołu lub aktywnym obserwatorem. Po zadaniach będziemy wyciągać wspólnie wnioski na temat działań w grupie, byciem liderem, naturalnych ról w zespole. Podobne ćwiczenie są wykorzystywane w procesach rekrutacyjnych w firmach.

 

Do pobrania:

 

Patronat: