» Inkubator

W ramach projektu wspieramy nowopowstałe organizacje pozarządowe, które niejednokrotnie mają problemy techniczne, lokalowe, informacyjne i szkoleniowe. Nasze zadanie opiera się na 15-letnim doświadczeniu naszej organizacji, która została założona w celu wsparcia innych dziecięco-młodzieżowych poprzez wsparcie szkoleniowe, informacyjne i techniczne. W ramach projektu realizujemy szkolenia dla liderek i liderów organizacji i grup nieformalnych, podnosząc ich kompetencje. Mamy wypracowane w tym celu materiały szkoleniowe – tzw. Skrypt Lidera, który testowaliśmy wśród ponad 200 organizacji.