» Kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy

Zapraszamy na kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, organizowany przez Stowarzyszenie Morena w dniach 11-18 czerwca 2023 roku. Szkolenie dedykowane jest dla wolontariuszek, wolontariuszy i osób pracujących z dziećmi oraz młodzieżą w całym kraju.
Kurs odbędzie się zgodnie z regulacjami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Zdrowia, a zakończy się egzaminem państwowym.

Całość szkolenia odbędzie się w ośrodku Moreny (Centrum Integracji Społecznej) pod adresem: ul. Osówek 47, 83-242 Osówek, woj. pomorskie.

1. Rekrutacja i warunki udziału
Na kurs przyjętych może zostać maksymalnie 18 uczestników. Aby uczestniczyć w szkoleniu należy spełnić kolejno następujące warunki:
1. mieć minimum 17 lat,
2. zapoznać się z zasadami uczestnictwa w kursie – wysłanie zgłoszenia oznacza ich akceptację,
3. wypełnić ankietę – formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej – oraz w ciągu 3 dni wpłacić składkę programową,
4. przesłać mailem skan dostępnych w załączniku: zgody na przetwarzanie danych (RODO) i zgody rodzica (jeśli dotyczy).

Podczas kwalifikowania uczestników do udziału w kursie, bierzemy pod uwagę m.in.: wiek zgłoszonych osób, deklarację wolontariatu na rzecz dzieci i młodzieży w kolejnych miesiącach, wcześniejszą współpracę, czy kolejność zgłoszeń. W przypadku, w którym kandydat nie zostanie zakwalifikowany do udziału w kursie, zostanie o tym poinformowany mailowo, a wpłacona składka zostanie zwrócona w ciągu 72h od
upłynięcia terminu zgłoszeń.
Jeśli uczestnik zrezygnuje z udziału po zakwalifikowaniu, składka nie będzie zwracana.

2. Plan kursu
11.06 godzina 17:00 – zbiórka: Gdańsk ul. Jaśkowa Dolina 7 (najbliżej znajduje się stacja PKP Gdańsk-Wrzeszcz)
Na miejsce zbiórki należy dotrzeć we własnym zakresie. Przejazd na i z miejsca kursu odbędzie się naszym autokarem.

18.05 godzina 17:00 – planowany przyjazd do Gdańska-Wrzeszcza, pod adres ul. Jaśkowa Dolina 7

3. Koszty i zwrot za przejazdy
Koszt udziału w kursie to 350,00 zł, które należy wpłacić na konto Stowarzyszenia Morena o numerze 07 2130 0004 2001 0226 8142 0028 z tytułem: składka na uczestnictwo w KPP28 Imię Nazwisko. Właściwe zatytułowanie przelewu jest bardzo istotne.

Możliwe jest otrzymanie zwrotu kosztów podróży powyżej 50 km, jednak tylko na podstawie oryginałów biletów (z kas np. PKP) lub faktury (za np. bilet internetowy) wystawionej na dane: Stowarzyszenie Morena, ul. Jaśkowa Dolina 7, 80-252 Gdańsk, NIP 957 08 46 431.
Aby uzyskać zwrot, należy dostarczyć w/w dokumenty do 72 h po zakończeniu kursu. Po upłynięciu tego terminu, zwroty nie będą wykonywane.

4. Warunki na kursie
Zapewniamy zakwaterowanie w kilkuosobowych pokojach z łazienkami na zewnątrz i wyżywienie w formie trzech posiłków (obiad zapewniany przez catering).
● Należy zabrać ze sobą: kubek lub bidon i buty, czy klapki na zmianę. Nie potrzebne będą karimaty, śpiwory, materace, czy menażki.
● Cisza nocna obowiązuje od godziny 23:00 do 7:00.
● Na miejscu panować będzie system dyżurny. Spośród uczestników wybrany zostanie szef lub szefowa, których obowiązkiem będzie zorganizowanie dyżurów (na posiłki i sprzątanie).

5. Dodatkowe informacje
Koszt 8-dniowego kursu z noclegami, wyżywieniem i transportem kosztuje nawet 2300 zł na uczestnika. Opłata za kurs jest niska dzięki dotacji z Fundacji Orlen, ale i Waszemu zaangażowaniu, wzajemnej pomocy, współodpowiedzialności.
Aby ukończyć kurs konieczne jest punktualne uczestnictwo we wszystkich zajęciach (66 h), wypełnianie poleceń i zadań kadry oraz osób prowadzących kurs, a końcowo zaliczenie egzaminu państwowego z oceną pozytywną.

Wszelkie pytania prosimy kierować na mail: kursy@morena.org.pl
Zapraszamy i do zobaczenia!