» Ojczyźnie Miłej służ!

 

Stowarzyszenie Morena w 2023 roku dzięki dotacji z Ministerstwa Obrony Narodowej realizuje projekt pn. Ojczyźnie miłej służ! – szkolenia proobronne 2023
Projekt realizowany od 2023-06-19 do 2023-11-30
Głównymi zadaniami projektu są:
–  organizowane kwalifikowanej pierwszej pomocy, recertyfikacji, zabezpieczeń na poziomie kwalifikowanej pierwszej pomocy,
– organizowanie kursów ratownictwa wodnego, – kompetencje zawodowe
– organizowanie kursów pierwszej pomocy.