» Międzypokoleniowe Centrum Edukacyjne w Stowarzyszeniu Morena

„Międzypokoleniowe Centrum Edukacyjne w Stowarzyszeniu
Morena” to działanie które ma na celu: integracje i aktywizacje
międzypokoleniowa mieszkańców Trójmiasta i Pomorza poprzez wspólne działania
skierowane do siebie nawzajem, jak i innych mieszkańców terenu. Szczególnie chcemy i
docieramy do różnych grup wiekowych, aby wspólnie podejmowali działania
międzypokoleniowe. To pozwala na wspólne międzypokoleniowe zdobycie nowych
umiejętności poprzez naukę i wymianę doświadczeń.
Odbiorcami projektu Międzypokoleniowe Centrum Edukacyjne w Stowarzyszeniu Morena; są mieszkańcy Trójmiasta i Pomorza – młodzi ludzie oraz młodzi-dorośli, seniorzy oraz dorośli – społeczność lokalna. W projekcie bierze aktywny udział ponad 540 osób młodych, dorosłych i seniorów.