Ogłaszamy wyniki oceny formalnej projektów do 5000 zł złożonych w ramach GFM - Stowarzyszenie Morena

Szanowni Wnioskodawcy

Ogłaszamy wyniki oceny formalnej wniosków do 5000 zł, które zostały złożone przez organizacje pozarządowe w ramach Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego.

Lista z wynikami oceny formalnej dostępna jest tutaj.

Szczegóły oceny (karty oceny merytorycznej) dostępne są dla każdego Wnioskodawcy w systemie witkac.

Wszystkie wnioski, które uzyskały wynik pozytywny, przechodzą do I etapu oceny merytorycznej, który potrwa do 10 czerwca.