» Dodatkowy konkurs fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY

Zachęcamy do udziału w dodatkowym konkursie Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY współfinansowanego ze środków Programu FIO.

Działasz lub chcesz działać na rzecz swojej społeczności?
Wiesz jak, ale nie wiesz skąd wziąć fundusze?
Masz pomysł, ale nie wiesz gdzie się zwrócić i w jaki sposób zacząć? 
AKUMULATOR SPOŁECZNY jest dla Ciebie!

Konkurs skierowany jest do młodych organizacji pozarządowych* i grup nieformalnych z terenu województwa pomorskiego; aktywnych grup mieszkańców, chcących działać na rzecz dobra wspólnego.

*organizacje działające nie dłużej niż 2,5 roku, z przychodami do 25 000 zł (wnioskować mogą także organizacje będące w trakcie procesu rejestracji!).

Nabór wniosków trwa od 8 lipca do 8 sierpnia 2019. Projekty mogą być realizowane w okresie od 1 września do 30 listopada 2019.

UWAGA: W ramach naboru można złożyć maksymalnie jeden wniosek. Organizacje i grupy, które w 2019 roku już otrzymały dotację w ramach Funduszu nie mogą ubiegać się o dofinansowanie w niniejszym konkursie!

Do zdobycia do 500 zł lub do 5000 zł (w przypadku Gdyni – maks. 1500zł) na realizację inicjatyw/projektów ze sfer pożytku publicznego.

Dofinansowanie można przeznaczyć tylko i wyłącznie na realizację inicjatyw/projektów na obszarze Miasta Gdyni, Miasta Sopotu i/lub na rzecz jego mieszkańców!

Regulamin i szczegóły konkursu w załącznikach (do pobrania) oraz u lokalnych Operatorów: Stowarzyszenie Morena dla Miast Gdynia i Sopot. Bieżące informacje także na: www.facebook.com/akumulatorspoleczny

Aby złożyć wniosek do konkursu, należy zarejestrować/zalogować się na stronie: www.witkac.pl i wypełnić formularz on-line. Istnieje także opcja wnioskowania poprzez przesłanie krótkiego filmu z opisem pomysłu!

UWAGA: Wnioski składa się wyłącznie w wersji elektronicznej za pomocą generatora. Jeżeli istnieją problemy techniczne, związane np. z dostępem do Internetu, prosimy o kontakt z lokalnym Operatorem.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z Operatorami Funduszu i udziału w organizowanych spotkaniach informacyjnych!

Przypominamy także, o możliwości skorzystania z bezpłatnych konsultacji wniosków przed ich złożeniem.

Spotkania informacyjne:

Sopot: 17 lipca, godz. 17:00; Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych
 i Wolontariatu, ul. Marynarzy 4

Gdynia: 18 lipca, godz. 16:00, Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. 3 Maja 27

Konsultacje wniosków:

Sopot: 6 sierpnia, godz. 14:00- 18:00; Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych
 i Wolontariatu, ul. Marynarzy 4

Gdynia: 29 lipca, godz. 13:00-17:00, Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych,
3 Maja 27,

Zadanie jest współfinansowane ze środków Programu FIO.