» Gdański Fundusz Młodzieżowy 2023. Ruszamy z II edycją konkursów na granty

Już po raz drugi w tym roku we wrześniu ruszamy z konkursami dotacyjnymi w ramach Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego.

01 września rozpoczynamy nabór wniosków w dwóch konkursach grantowych:

 1. Granty do 7000 zł dla organizacji pozarządowych działających na rzecz dzieci i młodzieży.
 2. Minigranty do 700 zł dla nieformalnych grup młodzieży na realizację inicjatyw młodzieżowych.

GRANTY DO 7000 ZŁ

W ramach Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego, można ubiegać się o granty do 7000 zł na projekty młodzieżowe realizowane przez organizacje pozarządowe działające na rzecz dzieci i młodzieży oraz grupy działające pod patronatem takich organizacji.

Projekty mogą być realizowane w następujących obszarach:

 1. Projekty młodzieżowe
 2. Edukacja nieformalna
 3. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzież

przy czym poszczególne obszary zostały zdefiniowane następująco:

Projekty młodzieżowe – projekty przygotowane i realizowane przez młodych ludzi, którzy chcą zmienić coś w otaczającej ich rzeczywistości i działać prospołecznie. Mogą być skierowane do różnych grup wiekowych spośród lokalnych społeczności.

Edukacja nieformalna – pozaszkolne projekty edukacyjne skierowane do młodzieży, kształtujące określone umiejętności, postawy, wartości i wiedzę.

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży – projekty edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży, która napotyka na bariery środowiskowe, ekonomiczne, zdrowotne i inne, które znacząco utrudniają dostęp do pełnej oferty wysokiej jakości usług edukacyjnych.

Termin naboru wniosków: od 01 września do 20 września 2023 r.

Projekty mogą być realizowane w okresie:  od 24 października  do 10 grudnia 2023 r.

Działania projektowe powinny być skierowane do mieszkanek i mieszkańców Gdańska i być realizowane przede wszystkim w Gdańsku.

Uwaga! Projekty złożone w tegorocznej edycji powinny uwzględniać sytuację epidemiczną, czyli fakt, że w różnych okresach roku mogą obowiązywać obostrzenia o różnym stopniu restrykcji.

Aby złożyć wniosek do konkursu, należy zarejestrować się w systemie on-line – www.witkac.pl i wypełnić formularz.
Wnioski można składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pomocą generatora.

Od tego roku do wniosku należy dołączyć, w systemie witkac, wypełnioną Ankietę dotyczącą dostępności, co stanowi warunek uzyskania pozytywnej oceny formalnej.

W ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku w systemie witkac.pl, należy dostarczyć do Stowarzyszenia Morena (osobiście lub pocztą) potwierdzenie złożenia oferty podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji zgodnie z dokumentem rejestrowym.

Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku należy zapoznać się z regulaminem konkursu, w którym znajdują się wszelkie informacje dotyczące zasad przygotowania wniosku oraz zasad realizacji przedsięwzięć w ramach Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego.

W razie pytań dotyczących konkursu prosimy o kontakt: jk@morena.org.pl, tel. 533 319 895 – Justyna Kiermasz

Pod wskazanym numerem można także konsultować pomysły na działania projektowe.

Uwaga! W czwartek, 14 września, o godz. 17.00  odbędzie się stacjonarnie spotkanie informacyjne, dotyczące zasad przygotowania wniosku na granty do 7000 zł. Zapraszamy wszystkich chętnych. Adres: ul. Sobótki 1.

Załączniki – granty do 7000 zł:

 1. Regulamin konkursu
 2. Wzór wniosku

————————————————————————————————————

MINIGRANTY DO 700 ZŁ

Jako Operator Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego pragniemy zachęcić młodych ludzi do realizacji ich pomysłów o charakterze społecznym oraz umożliwić rozwój ich pasji i zainteresowań, a także nabycie szeregu kompetencji społecznych i indywidualnych. Z drugiej strony zależy nam na budowaniu w młodych ludziach poczucia odpowiedzialności za ich najbliższe otoczenie. Kluczowe znaczenia ma dla nas, aby pomysły wnikały z pasji młodych ludzi lub stanowiły próbę rozwiązania problemów, które dostrzegają dookoła siebie.

W ramach konkursu przyznamy minigranty do 700 zł na inicjatywy realizowane przez nieformalne grupy młodzieży (grupy uczniów, grupy znajomych działające na terenie Gdańska) oraz młodzież działającą w/przy organizacjach pozarządowych na rzecz lokalnej społeczności.

Konkurs kierujemy do 4-osobowych grup młodzieży w wieku 13-26 lat.

Działania projektowe powinny być skierowane do mieszkanek i mieszkańców Gdańska i być realizowane przede wszystkim w Gdańsku.

Uwaga! Projekty złożone w tegorocznej edycji powinny uwzględniać sytuację epidemiczną, czyli fakt, że w różnych okresach roku mogą obowiązywać obostrzenia o różnym stopniu restrykcji.

Termin naboru wniosków: od 01 września do 18 września 2023 r.


Projekty mogą być realizowane w okresie:  od 16 października  do 08 grudnia 2023 r.

Wniosek do konkursu należy przygotować i złożyć w wersji elektronicznej na udostępnionym formularzu na adres mailowy:  gfm@morena.org.pl. Grupa nie składa wniosku w wersji papierowej.

Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku należy zapoznać się z regulaminem konkursu, w którym znajdują się wszelkie informacje dotyczące zasad przygotowania wniosku oraz zasad realizacji przedsięwzięć w ramach Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego.

W razie pytań dotyczących konkursu prosimy o kontakt: jk@morena.org.pl, tel. 533 319 895 – Justyna Kiermasz

W środę, 13 września, o godz. 16.00 odbędzie się spotkanie informacyjne w siedzibie Stowarzyszenia Morena (ul: Sobótki 1) dotyczące zasad przygotowania wniosku na minigranty do 700 zł. Zapraszamy wszystkich chętnych.

Jest możliwość zorganizowania spotkania informacyjnego na indywidualna prośbę zainteresowanej grupy młodzieży w ustalonym z nami terminie. W celu umówienia takiego spotkania proszę dzwonić pod numer: 533 319 895.

Załączniki – minigranty do 700 zł:

 1. Regulamin konkursu
 2. Wzór wniosku
 3. Wzór potwierdzenia zawiązania grupy nieformalnej
 4. Oświadczenie opiekuna
 5. Karta oceny formalnej
 6. Wzór sprawozdania
 7. Opisy poziomów dostępności