Aktualności

„Pomorskie z Ukrainą”

Rozpoczynamy nowy projekt pt.: Pomorskie z Ukrainą realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 14 … Continue reading »