» Centrum Integracji Społecznej w Osówku

Centrum Integracji Społecznej prowadzimy od 2007 roku. Obszarem działalności CIS jest powiat starogardzki. Podstawowym celem Centrum Integracji Społecznej w Osówku jest aktywizacja lokalnej społeczności w celu podnoszenia świadomości społecznej i zawodowej, wzrostu zamożności okolicznych mieszkańców oraz motywowanie młodych ludzi do pozostawania w swoich rodzinnych stronach. Teren gminy Osieczna jest terenem czystym ekologicznie i atrakcyjnym pod względem przyrodniczym i do tej pory mało zagospodarowanym pod względem infrastruktury turystycznej. CIS ma budzić mieszkańców do rozwoju wszelkich działań mających na celu rozwój przedsiębiorczości w swojej gminie. W ramach realizowanego programu aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym prowadzi warsztaty z zakresu usług agroturystycznych i cateringowych specjalizujących się w produktach regionalnych. CIS prowadzi działalność szkoleniowo – informacyjną związaną z podwyższaniem kwalifikacji, nabywaniem nowych umiejętności praktycznych przydatnych w pracy zawodowej oraz doradztwo zawodowe.