» Europe Direct Gdańsk

Od 11 lat prowadzimy w Gdańsku jeden z najlepszych w Polsce Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Gdańsk. W ramach realizacji projektu zaplanowano prowadzenie punktu informacyjnego Komisji Europejskiej, konsultacje i doradztwo dla organizacji pozarządowych na różnych etapach ich rozwoju, a także firm i przedsiębiorstw oraz udostępnianie materiałów i publikacji w naszej siedzibie. Materiały pozyskujemy z różnych stałych źródeł – podstawą jest EU Bookshop, Urząd Publikacji w Luksemburgu, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, ministerstwa (w tym Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwo Spraw Zagranicznych), urzędy (Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki, Urząd Miejski), Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Regionalny Ośrodek Debat Międzynarodowych, punkty informacyjne funduszy europejskich i inne (nasza biblioteczka wspomnianych publikacji zawiera ponad 3000 tytułów). Ponadto w ramach działalności prowadzimy szereg lekcji europejskich w szkołach na terenie naszego miasta w formie szkoleń, debat, konferencji i seminariów – tymi działaniami obejmujemy ok. 2000 osób – mieszkańców Gdańska. Wydajemy comiesięczny elektroniczny biuletyn (newsletter), który zawiera zarówno informacje dotyczące tematyki unijnej jak również bieżącej działalności punktu. W biuletynie elektronicznym nie braknie również informacji z regionu. W czasie dyżurów m.in.: odpowiadamy na zapytania osób zainteresowanych, promujemy działania Unii Europejskiej na rzecz jej obywateli, prowadzimy działania na rzecz wzrostu świadomości europejskiej wśród społeczności lokalnej, promujemy bezpłatne bazy danych oraz inne sieci informacyjne i punkty kontaktowe instytucji europejskich. Na pytania zadane drogą e-mail odpowiemy w ciągu max 48h. Skomplikowane pytania konsultujemy z ekspertami w danej dziedzinie. Jeśli pytanie dotyczy obszaru, dla którego działa specjalistyczny punkt informacyjny, kontaktujemy się z daną jednostką i uzyskujemy od nich odpowiedź lub kierujemy tam zainteresowanych po podaniu dokładnego namiaru na konkretną osobę w tej instytucji.