» Zaproś świat na swoją lekcję – oferta bezpłatnych zajęć dla szkół i placówek edukacyjnych

Czym zajmuje się dyplomata? Kim jest konsul? Jaka jest rola ambasad na świecie? Co o Polsce wiedzą w innych krajach? Na te pytania odpowiadają podczas specjalnych lekcji w szkołach przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej (RODM). To ciekawa propozycja zaszczepienia zalążka wiedzy na temat współpracy międzynarodowej w umysłach uczennic i uczniów w całym regionie. Poznajcie ofertę m.in. lekcji „Polska-Europa-Świat” oraz „ABC Dyplomacji ”. Wszystkie zajęcia są bezpłatne.

O RODMie – Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej jest projektem MZS-u i został założony w Gdańsku w 2016 r. Jest prowadzony przez Stowarzyszenie Morena przy ul. Jaśkowa Dolina 7. To jeden z 16 regionalnych ośrodków w całej Polsce. Rolą RODM jest przybliżanie polskiej polityki zagranicznej lokalnej społeczności. W związku z tym, iż Stowarzyszenie Morena działa głównie w środowiskach szkolnych, RODM Gdańsk oferuje bogaty przekrój różnych aktywności angażujących dzieci i młodzież.

Zapraszamy dyrektorów, edukatorów i nauczycieli do kontaktu z nami. Już od września startujemy z bardzo ciekawymi lekcjami o dyplomacji, które przeprowadzamy w szkołach na Pomorzu.” – zachęca Dominika Wolf, koordynatorka RODM – „Chętnie organizujemy konkursy z nagrodami oraz debaty w szkołach dla starszej młodzieży.”

Oferta dla szkół podstawowych i nie tylko

Oferta lekcji o dyplomacji skierowana jest w pierwszej kolejności do uczniów szkół podstawowych oraz wszelkich placówek edukacyjnych: świetlice środowiskowe, domy dziecka, młodzieżowe domy kultury oraz domy sąsiedzkie. Spotkania prezentują wiedzę o Polsce i świecie w krótki i przede wszystkim interaktywny sposób, tak aby poprzez różne metody pracy: pogadanki, gry dydaktyczne, prezentacje multimedialne zachęcić uczestników do rozwijania swej wiedzy i kreatywnego spędzania wolnego czasu.


Lekcje „Polska – Europa – Świat”  

 1. Klasy I-III: „Bajkowa podróż po świecie” , czyli pierwsze spotkanie najmłodszych z krajami Unii Europejskiej. Odbywa się to w formie rozmowy przy okazji  omawiania bajek pochodzących w danych krajów. Rozmawiamy również o tradycjach, zabytkach i znanych postaciach.
 2. Klasy IV-VI: „Ogólnie o UE” to wstęp do nauki o Unii Europejskiej dla nieco starszych. W przejrzysty i prosty sposób rozmawiamy o prawie UE, jej powstaniu, celu jej istnienia i instytucjach jej podlegających.
 3. Klasy VII-VIII: “UE na poważnie” z młodszą młodzieżą poruszamy już konkretne tematy w formie dyskusji:
 4. Polska we współczesnych organizacjach międzynarodowych
 5. Unia Europejska – panorama
 6. Euro-wspólna waluta europejska
 7. NATO w XXI wieku
 8. Zjawisko terroryzmu międzynarodowego
 9. Konflikty współczesnego świata. Wybrane zagadnienia

Lekcja „ABC Dyplomacji”

Zajęcia dla starszych dzieci przybliżające im zagadnienie dyplomacji i jej roli w kontaktach międzynarodowych. Dowiadują się m.in. jaka jest różnica pomiędzy ambasadorem a konsulem, dlaczego potrzebny jest protokół i jakie są departamenty w polskich placówkach.

Program zajęć:

I. Rola dyplomacji we współczesnym świecie
II. Protokół dyplomatyczny. Pojęcie, historia, zadania organizacja.
III. Misja dyplomatyczna.
IV. Ubiory. Typy ubiorów i zasady ich doboru.
V. Precedencja.
VI. Przy stole.

Lekcje trwają 45 minut i wpisują się w rytm życia szkoły. Istnieje możliwość przeprowadzenia więcej niż jednej lekcji w ciągu dnia. Szkoła zobowiązana jest do przygotowania sali z ekranem oraz projektorem multimedialnym, zaś opiekunowie grup do czuwania nad porządkiem spotkania.

Istnieje możliwość organizacji lekcji w biurze RODM-u przy ul. Jaśkowa Dolina 7 pod warunkiem, że liczba uczestników nie przekroczy 10 osób. W przeciwnym wypadku zajęcia realizowane są w siedzibach zainteresowanych placówek.

Oferta dla starszej młodzieży i organizacji pozarządowych

Edukacja na temat Unii Europejskiej jest także skierowana do starszej młodzieży oraz na zaproszenie innych organizacji pozarządowych. Może ona odbyć się w formie debat, konferencji, seminariów czy spotkań z ekspertami. Wydarzenia dotyczą aktualności ze świata, ale nie tylko.

Nie tylko przekazujemy mieszkańcom i mieszkankom regionu informacje o polityce, ale również o zagadnieniach dotyczących podróżowania, savoir-vivre w różnych krajach i o ciekawostkach z czterech stron świata.” – mówi Maciej Fortuna, konsultant RODM – „Dużą popularnością cieszy się cykl prezentujący sylwetki Polaków żyjących za granicą oraz o działalności polskich instytutów w stolicach innych krajów. Przeprowadzamy także wywiady z dyplomatami goszczącymi w Polsce.”

Jeśli szukacie solidnej dawki eksperckich na temat UE i polityki międzynarodowej zgłoście się koniecznie do RODM-u. Oczywiście istnieje też możliwość dobrania tematu pod wybrane wydarzenie lub zagadnienie. Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej jest miejscem otwartym na współpracę i nawiązanie relacji z placówkami edukacyjnymi oraz organizacjami pozarządowymi z całego Pomorza.


Jak się skontaktować? W przypadku zainteresowania ofertą wystarczy przesłać poniższe informacje z co najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem na adres: rodm@rodm-gdansk.pl

 1. Potencjalna data i godzina spotkania
 2. Wiek i liczba uczniów
 3. Imię i nazwisko oraz kontakt do opiekuna grupy (e-mail/tel.)
 4. Dane adresowe placówki
 5. Imię i nazwisko dyrektora placówki

Więcej o RODM http://www.rodm-gdansk.pl/