» Spotkanie informacyjne Erasmus+

4 października w Warszawie zorganizowaliśmy spotkanie informacyjne dot. Programu Erasmus+, sektory: Młodzież oraz Edukacja Szkolna. Celem spotkania było przybliżenie założeń programu Erasmus+ oraz przedstawienie uczestnikom możliwości pozyskiwania środków na projekty w sektorach MŁODZIEŻ oraz EDUKACJA SZKOLNA. Spotkanie kierowane było do organizacji pozarządowych, młodzieżowych grup nieformalnych, szkół, osób pracujących z młodzieżą z zakresie edukacji pozaformalnej oraz młodzieży. W spotkaniu wzięło udział 36 osób.