» Kongres Młodzieżowych Rad na Pomorzu

W dniu 26 kwietnia odbył się Kongres Młodzieżowych Rad z Pomorza. Spotkanie było podzielone na dwa panele: dla młodzieżowych radnych i samorządowców. Młodzi radni dyskutowali o działaniach młodzieżowych rad w swoim gronie – zastanawiano się nad standardami funkcjonowania Młodzieżowych Rad, rolą statutu Młodzieżowych Rad, sposobami powoływania Młodzieżowej Rady. Rozmawiano również o roli opiekunów i współpracy młodzieży z dorosłą radą. Samorządowcy i opiekunowie MR rozmawiali o dobrych praktykach. Kongres odbywał się w ramach projektu dofinansowanego z Programu Erasmus+.