» I sesja MRWP

11 lutego odbyła się inauguracyjna sesja II kadencji Młodzieżowej Rady Województwa Pomorskiego. Na sesji wybrano skład nowego Prezydium: przewodniczący – Jędrzej Tadrzak, vice przewodniczący – Marek Ziemian, Paulina Nowak, sekretarz – Andrzej Sadłek. Głównym celem MRWP jest reprezentowanie głosu i interesów młodzieży na szczeblu wojewódzkim. Młodzieżowa Rada Województwa Pomorskiego chce również zwiększyć świadomość postaw obywatelskich wśród młodych ludzi, aby aktywnie brali oni udział w wyborach oraz pomóc w realizacji ich pomysłów.