» Edukacja obywatelska poza szkołą

5 października 2016 r. w Żuławskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdańskim w ramach V Forum Pomorskiej Edukacji odbyła się debata subregionalna na temat „Edukacja obywatelska poza szkołą”. W wydarzeniu wziął udział nasz ekspert Jarosław Sikorskim, który przedstawił rolę Młodzieżowych Rad, dialogu usystematyzowanego i aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej w kontekście szerzenia edukacji obywatelskiej wśród młodzieży.