» CZAS NA MŁODZIEŻ 2014-2020

Najwyżej oceniony projekt innowacyjny POKL. 4 modele: Fundusz Młodzieżowy, Skrypt Lidera, Karta Lidera, Subregiony Eurodesk trafiły do proj. Kontraktu Terytorialnego i Krajowego Programu Rozwoju ES.