» Rozwój kompetencji zespołu i wsparcie infrastrukturalne Stowarzyszenia Morena

Stowarzyszenie Morena realizuje projekt pt.:

Rozwój kompetencji zespołu i wsparcie infrastrukturalne Stowarzyszenia Morena.

Projekt ma na celu wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego, wspieranie rozwoju
instytucjonalnego organizacji (w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania,
tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i
zarządzania organizacją) oraz wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy,
reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków budżetu Państwa – Narodowy Instytut Wolności.
Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.