» Noclegi dla uchodźców/ житло для біженців

Українська версія нижче

Nasze Stowarzyszenie zostało partnerem Fundacji Biedronki przy realizacji programu „Witamy i pomagamy – noclegi”. W jego ramach uchodźcy otrzymują za naszym pośrednictwem bezpłatne i tymczasowe noclegi, za które płaci Fundacja Biedronki.

Warunki, które trzeba spełnić, aby skorzystać z pomocy:
1) przybycie do Polski po 24.02.2022
2) brak w Polsce rodziny lub krewnych
3) posiadanie nadanego w Polsce nr PESEL lub dokumentu z pieczątką potwierdzającą przekroczenie granicy po 24.02.2022.

Istnieją 2 możliwości zgłoszenia się do programu:
1) zgłoszenie osobiste od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00-13:00, ul. Jaśkowa Dolina 7, I piętro – należy mieć dowód osobisty.
2) mailowo na noclegi@morena.org.pl – należy przesłać kopię dokumentu tożsamości, dokumentu
potwierdzającego przekroczenie granicy lub nadania PESEL

Podstawowe informacje o pomocy:

 • bezpłatne zakwaterowanie do 10 dni w jednym miejscu
 • nie pokrywamy kosztów podróży i wyżywienia
 • nie ma ograniczenia co do liczby osób przystępujących do jednej rezerwacji, ale każda jest na osobną rodzinę.
 • Informacje dodatkowe:
 • decyzję o przyznaniu bezpłatnego mieszkania podejmuje Stowarzyszenie Morena na podstawie zasad
  wynikających z umowy z Fundacją Biedronki i możliwości znalezienia noclegów,
 • Stowarzyszenie sprawdza dostępność obiektów na platformie rezerwacyjnej i dokonuje rezerwacji,
 • po dokonaniu rezerwacji korzystający z pomocy otrzymuje potwierdzenie rezerwacji zawierające nazwę obiektu,
  adres, numer telefonu, datę rozpoczęcia rezerwacji, dane osoby, dla której dokonano rezerwacji, rodzaj pokoju,
 • zarejestrowanej rezerwacji nie można przekazać innej osobie,
 • wymagany jest dowód osobisty,
 • w przypadku rezygnacji z zarezerwowanego noclegu należy niezwłocznie poinformować Stowarzyszenie
  Morena, co spowoduje, że zakwaterowania będzie mogła skorzystać inna osoba
  potrzebująca pomocy,
 • należy przestrzegać obowiązujących zasad w miejscu zakwaterowania, ponosi się odpowiedzialność za wszelkie wyrządzone szkody.

Zapraszamy do kontaktu:
Zespół Stowarzyszenia Morena
Dane kontaktowe:
noclegi@morena.org.pl

POBIERZ INFORMACJĘ

LINK DO STRONY ORGANIZATORA

Наша Асоціація стала партнером Фонду «Бєдронка» в реалізації програми «Ласкаво просимо і допомагай – проживання». В її рамках біженці отримують через нас безкоштовне і тимчасове житло, за яке платить Фонд «Бєдронка».

Умови, яких необхідно дотримуватися, щоб скористатися допомогою:

1) прибуття до Польщі після 24.02.2022

2) не маючи сім’ї або родичів в Польщі

3) номер PESEL присвоєний у Польщі або документ з грифом, що підтверджує перетин кордону після 24.02.2022.

2 можливість подачі заявки на програму:

1) зареєстровані заявки приймаються з понеділка по п’ятницю з 11:00 до 13:00, Гданськ, вул. Jaśkowa Dolina 7 (1-й поверх) – необхідно мати ID-картку або паспорт та підтвердження про надання номера PESEL.

2) електронною поштою на адресу: Noclegi@morena.org.pl – необхідно надіслати копію паспорта та копію сторінки, що підтверджує перетин кордону та присвоєння номера PESEL.

Основи довідки:

– безкоштовне проживання до 10 днів в одному місці

– ми не покриваємо витрати на проїзд та харчування

– немає обмежень на кількість людей, які приєднуються до одного бронювання, але кожен з них не є окремою сім’єю.

Додаткова інформація:

– рішення про надання безкоштовного житла приймається Stowarzyszenie Morena на підставі правил, що випливають з договору з Fundacją Biedronki і можливість пошуку житла,

– Асоціація перевіряє наявність зручностей на платформі бронювання та робить бронювання,

– після оформлення бронювання бенефіціар отримує підтвердження бронювання, що містить назву об’єкта, адресу, номер телефону, дату початку бронювання, дані особи, для якої було зроблено бронювання, тип номера,

– зареєстроване бронювання не може бути передано іншій особі,

– Посвідчення особи обов’язкове,

– у разі скасування заброньованого проживання необхідно негайно повідомити про це Stowarzyszenie Morena, що зробить житло доступним для іншої особи, яка потребує допомоги,

– ви повинні дотримуватися правил, що діють за місцем проживання, ви несете відповідальність за будь-яку заподіяну шкоду.

Ми запрошуємо Вас зв’язатися з нами:

Команда Stowarzyszenia Morena

Контакт:

noclegi@morena.org.pl

ЗАВАНТАЖУВАТИ ІНФОРМАЦІЮ