» Najgorętsze pytania dotyczące Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego

W tym roku z uwagi na pandemię uruchomiliśmy spotkania informacyjne w formie zdalnej. Odbyły się one 24 i 25 marca 2021 r., a poprowadziła je Katarzyna Huńko, koordynatorka GFM.

„Pozytywnie zaskoczyła mnie frekwencja na obu spotkaniach – w każdym z nich uczestniczyło kilkunastu przedstawicieli grup młodzieżowych i organizacji pozarządowych działających na rzecz dzieci i młodzieży.” – mówi Katarzyna – „Omawialiśmy przede wszystkim zasad przygotowania wniosków na podstawie ich wzorów. Pytania były bardzo różne. Część dotyczyła spraw stricte formalnych, a część pomysłów na inicjatywy.”

Przedstawiamy kilka najważniejszy pytań, wraz z odpowiedziami:

Dot. grantów do 7000 zł

  1. Czy jedna organizacja może złożyć więcej, niż jeden wniosek? 

Odp.: Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu, jedna organizacja można złożyć po jednym wniosku na każdy z  trzech podobszarów: inicjatywy młodzieżowe, edukacja nieformalna, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

  1. Czy organizacja, która ma siedzibę w innym województwie, niż pomorskie, może złożyć wniosek w ramach GFM? 

Odp.: Tak, jeśli tyko działania projektowe będą skierowane do mieszkańców i mieszkanek Gdańska i będą odpowiadać na zdiagnozowane potrzeby tej grupy. 

  1. Jak prawidłowo skalkulować wkład własny osobowy i jakie jednostki miary zastosować w budżecie w związku z wykazaniem tego wkładu? 

Odp.: Wkład własny osobowy wykazujemy zawsze jako godziny pracy wolontariuszy, czyli jednostką miary jest godzina. Stawki za godzinę  zależą od charakteru pracy, jaką wykonuje na rzecz projektu wolontariusz – jeśli jest to praca nie wymagająca szczególnych kwalifikacji można zastosować stawkę 25-30 zł za godzinę, jeśli wolontariuszem jest specjalista, wtedy można zastosować stawki wyższe, adekwatne do jego umiejętności i ich zastosowania w projekcie. Warto nadmienić, że pracę wolontariuszy dokumentujemy umowami wolontariackimi oraz kartami czasu pracy.

Dot. minigrantów do 700 zł:

  1. Czy w ramach dotacji możemy kupić sprzęt, np. wiertarko-wkrętarkę, którą będziemy montować meble z palet do ogrodu, który stworzymy? 

Odp.: Wymieniony sprzęt będzie służył przez chwilę do wkręcenia kilkunastu śrub, myślimy więc, że warto pomyśleć nad innym rozwiązaniem – np. pożyczyć niezbędny sprzęt na czas montażu, a zaoszczędzone w ten sposób środki przeznaczyć na rzecz uczestników projektu czy zakup sadzonek roślin do ogrodu.

  1. Czy projekt może polegać na organizacji spacerów, których jednym z celów będzie sprzątanie gdańskich lasów, a pieniądze z dotacji zostaną przeznaczone na zakup worków i rękawic? 

Odp.: Tak, jak najbardziej, o takie projekty chodzi w GFM, jest to bowiem inicjatywa w pełni wolontariacka, skierowana do lokalnej społeczności (użytkowników lasów).

  1. Czy projekt może być realizowany wyłącznie on-line? 

Odp.: Tak, jak najbardziej, szczególnie biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiczną i związane z nią obostrzenia, chociażby liczbę osób, które mogą uczestniczyć na żywo w jednym spotkaniu. W takiej sytuacji zorganizowanie spotkań on-line daje dużo więcej możliwości, jeśli chodzi o liczebność grupy odbiorców.

Wnioski można składać do dnia 6 kwietnia. To już bardzo mało czasu, więc jeśli macie pytania, a nie mogliście być na spotkaniu, piszcie lub dzwońcie do Katarzyny!

Kontakt:  kh@morena.org.pl, tel. 533 319 895. Więcej informacji o GFM + załączniki https://morena.org.pl/gfm-2021/