» GDAŃSKI FUNDUSZ MŁODZIEŻOWY 2021 – DOGRYWKA W RAMACH II EDYCJI KONKURSU NA MINIGRANTY DO 700 ZŁ

W związku z tym, że po rozstrzygnięciu II edycji konkursu na minigranty do 700 zł zostały nam środki, ogłaszamy dogrywkę na takich samych zasadach, jednak z krótszym terminem naboru. To dobra wiadomość dla wszystkich tych grup, które nie zdążyły złożyć wniosków w pierwszym terminie oraz tych, które dopiero teraz wpadły na ciekawe pomysły działań.

MINIGRANTY DO 700 ZŁ

Jako Operator Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego pragniemy zachęcić młodych ludzi do realizacji ich pomysłów o charakterze społecznym oraz umożliwić rozwój ich pasji i zainteresowań, a także nabycie szeregu kompetencji społecznych i indywidualnych. Z drugiej strony zależy nam na budowaniu w młodych ludziach poczucia odpowiedzialności za ich najbliższe otoczenie. Kluczowe znaczenia ma dla nas, aby pomysły wnikały z pasji młodych ludzi lub stanowiły próbę rozwiązania problemów, które dostrzegają dookoła siebie.

W ramach konkursu przyznamy minigranty do 700 zł na inicjatywy realizowane przez nieformalne grupy młodzieży (grupy uczniów, grupy znajomych działające na terenie Gdańska) oraz młodzież działającą w/przy organizacjach pozarządowych na rzecz lokalnej społeczności.

Konkurs kierujemy do 4-osobowych grup młodzieży w wieku 13-26 lat.

Działania projektowe powinny być skierowane do mieszkanek i mieszkańców Gdańska i być realizowane w Gdańsku.

Uwaga! Projekty złożone w tegorocznej edycji powinny uwzględniać sytuację epidemiczną, czyli fakt, że w różnych okresach roku mogą obowiązywać obostrzenia o różnym stopniu restrykcji.

Termin naboru wniosków: od 12 do 19 października 2021 r.

Projekty mogą być realizowane w okresie:  od 2 listopada  do 8 grudnia 2021 r.

Wniosek do konkursu należy przygotować i złożyć w wersji elektronicznej na udostępnionym formularzu na adres mailowy:  gfm@morena.org.pl. Grupa nie składa wniosku w wersji papierowej.

Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku należy zapoznać się z regulaminem konkursu, w którym znajdują się wszelkie informacje dotyczące zasad przygotowania wniosku oraz zasad realizacji przedsięwzięć w ramach Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego.

W razie pytań dotyczących konkursu prosimy o kontakt: kh@morena.org.pl, tel. 533 319 895 – Katarzyna Huńko

Od tego roku wprowadzamy także możliwość zorganizowania spotkania informacyjnego na indywidualna prośbę zainteresowanej grupy młodzieży w ustalonym z nami terminie. W celu umówienia takiego spotkania proszę dzwonić pod numer tel.: 533 319 895.

Załączniki:

  1. Regulamin konkursu
  2. Wzór wniosku
  3. Wzór potwierdzenia zawiązania grupy nieformalnej
  4. Oświadczenie opiekuna
  5. Karta oceny formalnej
  6. Wzór sprawozdania
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Gdańsk_logo.jpg

Projekt dofinansowano ze środków Miasta Gdańska