» GDAŃSKI FUNDUSZ MŁODZIEŻOWY 2021. RUSZAMY Z II EDYCJĄ KONKURSU NA MINIGRANTY DO 700 ZŁ

Jak co roku po wakacjach, ruszamy z II edycją konkursu na minigranty dla nieformalnych grup młodzieży na realizację inicjatyw młodzieżowych. Przypominamy, że od tego roku podwyższyliśmy kwotę dofinansowania projektów do 700 zł.

MINIGRANTY DO 700 ZŁ

Jako Operator Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego pragniemy zachęcić młodych ludzi do realizacji ich pomysłów o charakterze społecznym oraz umożliwić rozwój ich pasji i zainteresowań, a także nabycie szeregu kompetencji społecznych i indywidualnych. Z drugiej strony zależy nam na budowaniu w młodych ludziach poczucia odpowiedzialności za ich najbliższe otoczenie. Kluczowe znaczenia ma dla nas, aby pomysły wnikały z pasji młodych ludzi lub stanowiły próbę rozwiązania problemów, które dostrzegają dookoła siebie.

W ramach konkursu przyznamy minigranty do 700 zł na inicjatywy realizowane przez nieformalne grupy młodzieży (grupy uczniów, grupy znajomych działające na terenie Gdańska) oraz młodzież działającą w/przy organizacjach pozarządowych na rzecz lokalnej społeczności.

Konkurs kierujemy do 4-osobowych grup młodzieży w wieku 13-26 lat.

Działania projektowe powinny być skierowane do mieszkanek i mieszkańców Gdańska i być realizowane w Gdańsku.

Uwaga! Projekty złożone w tegorocznej edycji powinny uwzględniać sytuację epidemiczną, czyli fakt, że w różnych okresach roku mogą obowiązywać obostrzenia o różnym stopniu restrykcji.

Termin naboru wniosków: od 6 do 20 września 2021 r.

Projekty mogą być realizowane w okresie:  od 1 października  do 8 grudnia 2021 r.

Wniosek do konkursu należy przygotować i złożyć w wersji elektronicznej na udostępnionym formularzu na adres mailowy:  gfm@morena.org.pl. Grupa nie składa wniosku w wersji papierowej.

Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku należy zapoznać się z regulaminem konkursu, w którym znajdują się wszelkie informacje dotyczące zasad przygotowania wniosku oraz zasad realizacji przedsięwzięć w ramach Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego.

W razie pytań dotyczących konkursu prosimy o kontakt: kh@morena.org.pl, tel. 533 319 895 – Katarzyna Huńko

 Uwaga! We wtorek, 14 września, o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie informacyjne on-line dotyczące zasad przygotowania wniosku na minigranty do 700 zł. Zapraszamy wszystkich chętnych. Link do spotkania: https://us02web.zoom.us/j/87485408534

Od tego roku wprowadzamy także możliwość zorganizowania spotkania informacyjnego na indywidualna prośbę zainteresowanej grupy młodzieży w ustalonym z nami terminie. W celu umówienia takiego spotkania proszę dzwonić pod numer tel.: 533 319 895.

Załączniki:

  1. Regulamin konkursu
  2. Wzór wniosku
  3. Wzór potwierdzenia zawiązania grupy nieformalnej
  4. Oświadczenie opiekuna
  5. Karta oceny formalnej
  6. Wzór sprawozdania

Projekt dofinansowano ze środków Miasta Gdańska