» Gdański Fundusz Młodzieżowy – co się działo w 2020 roku?

Liczby

 • 2244 beneficjentów działań młodzieżowych,
 • 41 minigrantów dla grup nieformalnych (granty do 500 zł),
 • 13 projektów zrealizowanych przez organizacje (granty do 5 tys. zł)

Gdański Fundusz Młodzieżowy ma dwie odsłony:

 1. Minigranty – które mają zachęcać młodych ludzi do realizacji własnych pomysłów za pieniądze, ale pod okiem dorosłych. Dla wielu jest to szansa na zdobycie pierwszych umiejętności w zarządzaniu projektami społecznymi i rozwinięcie kompetencji, który przydadzą im się na dalszym etapie nauki.
 2. Granty – na projekty młodzieżowe realizowane przez organizacje pozarządowe oraz grupy działające pod patronatem organizacji, w zakresie:
  • inicjatyw młodzieżowych
  • edukacji nieformalnej
  • Wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży

Inicjatywy młodzieżowe – inicjatywy przygotowane i realizowane przez młodych ludzi, którzy chcą zmienić coś w otaczającej ich rzeczywistości i działać prospołecznie. Mogą być skierowane do różnych grup wiekowych spośród lokalnych społeczności.

Edukacja nieformalna – pozaszkolne inicjatywy edukacyjne skierowane do młodzieży, kształtujące określone umiejętności, postawy, wartości i wiedzę.

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży – inicjatywy edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży, która napotyka na bariery środowiskowe, ekonomiczne, zdrowotne i inne, które znacząco utrudniają dostęp do pełnej oferty wysokiej jakości usług edukacyjnych.

GRUPY NIEFORMALNE

W 2020 roku do Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego wpłynęło 49 wniosków na mini-granty, z czego pozytywnie ocenionych zostało 41. Dofinansowanie wynosiło do 500 zł.

Wybrane inicjatywy:

Grupa młodzieżowa Sympatycy Piątki i piosenek Ireny Jarockiej. Ze względu na przejście na nauczanie zdalnie koncert i pokaz mody zrealizowano zdalnie. Powstały 3 odcinki z ciekawymi coverami piosenek Ireny Jarockiej (które nadsyłali uczestnicy) oraz 3 kolaże zdjęć modowych, które zachęciły społeczność szkolną do udziału na żywo w koncercie i pokazie mody, gdy zakończy się nauczanie stacjonarne i będzie można spotkać się na żywo.

Grupa młodzieżowa Zielony Żak.  Stworzono zielony zakątek obok wejścia głównego do budynku Centrum Pomocowego Caritas, co pozwoliło ożywić miejsce wokół placówki i stworzyć przestrzeń, która przerodziła się w zieloną enklawę spokoju, sąsiedzkich spotkań i odpoczynku. Z zakątka może dziś korzystać  wiele osób:

 • mieszkanki i mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej,
 • pacjenci Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego,
 • pacjenci Zakładu Rehabilitacji Ambulatoryjnej,
 • pracownicy placówek, mieszkańcy okolicznych domów i bloków.

Grupa młodzieżowa Maturzysta na Kwarantannie. Przygotowano quiz, który składał się z 20 pytań dotyczących lektur maturalnych, w którym wzięło udział 69 osób. Wszystkie te osoby miały okazję , przypomnieć sobie wiedzę z klasyki literatury polskiej, takich jak „Ferdydurke” czy „Lalka”. Wśród uczestników było wielu uczniów czekających na egzamin maturalny. Dzięki testowi mogli utrwalić sobie wiadomości na temat obowiązujących ich na egzaminie książkowych pozycji.

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

W roku 2020 organizacje pozarządowe złożyły 16 wniosków i wszystkie otrzymały  dofinansowanie do 5000 zł. Z uwagi na pandemię zrealizowano 13 projektów.

Wybrane inicjatywy:

Fundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologii : zadanie polegało na zrealizowaniu wsparcia hipoterapeutycznego z elementami socjoterapii dla 15 dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (tj. przemoc w rodzinie, alkoholizm, narkomania, losowe sytuacje kryzysowe itp.). Każdy uczestnik wziął udział w sześciu 2-godzinnych zajęciach. Głównym celem działań była pomoc dzieciom w przezwyciężaniu traumy oraz zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, przestrzeni do rozmów i pracy nad niepożądanymi zachowaniami. W zajęciach każdorazowo uczestniczył psycholog z ramienia Fundacji, który czuwał nad procesem terapeutycznym, obserwował zachowania uczestników projektu oraz przeprowadzał z nimi rozmowy wspierające.

Fundacja NOVA : zadanie polegało na przygotowaniu gry miejskiej w celu zaktywizowania zamieszkującej dzielnicę Chełm młodzieży wraz z rodzinami. Przygotowano grę miejską w formie książki-foto albumu z zadaniami do wykonania, które dotyczyły historii Starego Chełmu. Grę przekazano 40 osobom w wieku 13-26 lat. Grę stworzono w taki sposób, by jej elementy:

 • zachęcały do wspólnego spędzenia czasu w domu jak i na spacerach,
 • zachęcały do poznania historii Starego Chełmu, historii m.in. nazw ulic,
 • zachęcały do przejrzenia starych zdjęć z dzielnicy,
 • pobudzały kreatywność.

Stowarzyszenie Educational Cha(lle)nge: zadanie polegało na realizacji zajęć teatralnych i warsztatów dla młodych osób, z dzielnic o ograniczonym dostępie do kultury.  Odbyły się dwumiesięczne warsztaty dla 21 osób w wieku 13-18 lat, w tym

 • 6 godzin warsztatów psychologicznych (3 godziny online i 3 godziny w tradycyjnej formie)
 • 33 godziny zajęć teatralnych (15 godzin online i 18 godzin w formie tradycyjnej).

Dzięki projektowi, młodzież zyskała umiejętność łączenia dziedzin z pola teatru oraz własnych doświadczeń. Nauczyła się formułować myśli za pośrednictwem sztuki. Warsztat wykształcił w nich postawę aktywnego obywatela. Fakt, że ich głos wybrzmiał, pozwolił młodzieży uwierzyć w siebie i zachęcił do uczestniczenia w debacie społecznej. Uczestnicy otrzymali także narzędzia pozwalające na radzenie sobie w sytuacjach zagrożenia dla równowagi zdrowia psychicznego.

Katarzyna Huńko, koordynatorka:

„Zależy nam na budowaniu w młodzieży poczucia odpowiedzialności za najbliższe otoczenie i jest to jedna z wartości, szczególnie w 2020 roku, była widoczna w projektach młodzieżowych. Dostrzegliśmy więcej pomysłów opierających się o wsparcie, troskę i pomoc, niż stricte „rekreacyjnych”. A jeśli już takie były, to ich myślą przewodnią była integracja w trudnym czasie. Bardzo liczymy, iż w tym roku dzieci i młodzież również szeroko zaangażują się w działania”