» GDAŃSKI FUNDUSZ MŁODZIEŻOWY 2023 – RYSZAMY Z TEGOROCZNYMI NABORAMI

W tym roku już w lutym ruszamy z konkursami dotacyjnymi w ramach Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego.

27 lutego rozpoczynamy nabór wniosków w dwóch konkursach grantowych:

 1. Granty do 7000 zł dla organizacji pozarządowych działających na rzecz dzieci i młodzieży.
 2. Minigranty do 700 zł dla nieformalnych grup młodzieży na realizację inicjatyw młodzieżowych.

GRANTY DO 7000 ZŁ

W ramach Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego, można ubiegać się o granty do 7000 zł na projekty młodzieżowe realizowane przez organizacje pozarządowe działające na rzecz dzieci i młodzieży oraz grupy działające pod patronatem takich organizacji.

Projekty mogą być realizowane w następujących obszarach:

 1. Inicjatywy młodzieżowe
 2. Edukacja nieformalna
 3. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzież
 4. Integrację osób z Ukrainy i mniejszości narodowych z mieszkańcami Gdańska

przy czym poszczególne obszary zostały zdefiniowane następująco:

Inicjatywy młodzieżowe – inicjatywy przygotowane i realizowane przez młodych ludzi, którzy chcą zmienić coś w otaczającej ich rzeczywistości i działać prospołecznie. Mogą być skierowane do różnych grup wiekowych spośród lokalnych społeczności.

Edukacja nieformalna – pozaszkolne inicjatywy edukacyjne skierowane do młodzieży, kształtujące określone umiejętności, postawy, wartości i wiedzę.

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży – inicjatywy edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży, która napotyka na bariery środowiskowe, ekonomiczne, zdrowotne i inne, które znacząco utrudniają dostęp do pełnej oferty wysokiej jakości usług edukacyjnych.

Integrację uchodźców i mniejszości narodowych z mieszkańcami Gdańska – inicjatywy mające na celu integrację dzieci i młodzieży uciekających przed wojną oraz mniejszości narodowe zamieszkujące miasto Gdańsk. Mile widziane aby projekcie brała udział grupa docelowa.

Termin naboru wniosków: od 27 lutego do 27 marca 2023 r.

Projekty mogą być realizowane w okresie:  od 17 kwietnia  do 10 grudnia 2023 r.

Działania projektowe powinny być skierowane do mieszkanek i mieszkańców Gdańska i być realizowane przede wszystkim w Gdańsku.

Uwaga! Projekty złożone w tegorocznej edycji powinny uwzględniać sytuację epidemiczną, czyli fakt, że w różnych okresach roku mogą obowiązywać obostrzenia o różnym stopniu restrykcji.

Aby złożyć wniosek do konkursu, należy zarejestrować się w systemie on-line – www.witkac.pl i wypełnić formularz.
Wnioski można składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pomocą generatora.

Od tego roku do wniosku należy dołączyć, w systemie witkac, wypełnioną Ankietę dotyczącą dostępności, co stanowi warunek uzyskania pozytywnej oceny formalnej.

W ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku w systemie witkac.pl, należy dostarczyć do Stowarzyszenia Morena (osobiście lub pocztą) potwierdzenie złożenia oferty podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji zgodnie z dokumentem rejestrowym.

Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku należy zapoznać się z regulaminem konkursu, w którym znajdują się wszelkie informacje dotyczące zasad przygotowania wniosku oraz zasad realizacji przedsięwzięć w ramach Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego. Uwaga, w związku z wydłużeniem naboru wniosków z dniem 14.03.2023 wchodzi w życie nowy Regulamin konkursu.

W razie pytań dotyczących konkursu prosimy o kontakt:jk@morena.org.pl, tel. 533 319 895 – Justyna Kiermasz

Pod wskazanym numerem można także konsultować pomysły na działania projektowe.

Uwaga! We wtorek, 7 marca, o godz. 17.00  odbędzie się spotkanie informacyjne on-line, dotyczące zasad przygotowania wniosku na granty do 7000 zł. Zapraszamy wszystkich chętnych. Link będzie dostępny w dniu spotkania.

Dołącz do spotkania Zoom
https://zoom.us/j/94201007157?pwd=MnJRbkkvNG5mc1Vta1hkbmoxTzFhdz09

Identyfikator spotkania: 942 0100 7157
Kod dostępu: YY87yz

Załączniki – granty do 7000 zł:

 1. Regulamin konkursu
 2. Wzór wniosku
 3. Regulamin konkursu UKR

————————————————————————————————————

MINIGRANTY DO 700 ZŁ

Jako Operator Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego pragniemy zachęcić młodych ludzi do realizacji ich pomysłów o charakterze społecznym oraz umożliwić rozwój ich pasji i zainteresowań, a także nabycie szeregu kompetencji społecznych i indywidualnych. Z drugiej strony zależy nam na budowaniu w młodych ludziach poczucia odpowiedzialności za ich najbliższe otoczenie. Kluczowe znaczenia ma dla nas, aby pomysły wnikały z pasji młodych ludzi lub stanowiły próbę rozwiązania problemów, które dostrzegają dookoła siebie.

W ramach konkursu przyznamy minigranty do 700 zł na inicjatywy realizowane przez nieformalne grupy młodzieży (grupy uczniów, grupy znajomych działające na terenie Gdańska) oraz młodzież działającą w/przy organizacjach pozarządowych na rzecz lokalnej społeczności.

Konkurs kierujemy do 4-osobowych grup młodzieży w wieku 13-26 lat.

Działania projektowe powinny być skierowane do mieszkanek i mieszkańców Gdańska i być realizowane przede wszystkim w Gdańsku.

Uwaga! Projekty złożone w tegorocznej edycji powinny uwzględniać sytuację epidemiczną, czyli fakt, że w różnych okresach roku mogą obowiązywać obostrzenia o różnym stopniu restrykcji.

Termin naboru wniosków: od 27 lutego do 27 marca 2023 r.


Projekty mogą być realizowane w okresie:  od 17 kwietnia  do 15 sierpnia 2023 r.

Wniosek do konkursu należy przygotować i złożyć w wersji elektronicznej na udostępnionym formularzu na adres mailowy:  gfm@morena.org.pl. Grupa nie składa wniosku w wersji papierowej.

Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku należy zapoznać się z regulaminem konkursu, w którym znajdują się wszelkie informacje dotyczące zasad przygotowania wniosku oraz zasad realizacji przedsięwzięć w ramach Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego. Uwaga, w związku z wydłużeniem naboru wniosków z dniem 14.03.2023 wchodzi w życie nowy Regulamin konkursu.

W razie pytań dotyczących konkursu prosimy o kontakt: jk@morena.org.pl, tel. 533 319 895 – Justyna Kiermasz

Uwaga ZMIANA TERMINU SPOTKANIA! We wtorek, 14 marca, o godz. 16.00 odbędzie się spotkanie informacyjne w siedzibie Stowarzyszenia Morena (ul. Jaśkowa Dolina 7 – parter) dotyczące zasad przygotowania wniosku na minigranty do 700 zł. Zapraszamy wszystkich chętnych.

Od tego roku wprowadzamy także możliwość zorganizowania spotkania informacyjnego na indywidualna prośbę zainteresowanej grupy młodzieży w ustalonym z nami terminie. W celu umówienia takiego spotkania proszę dzwonić pod numer: 533 319 895.

Załączniki – minigranty do 700 zł:

 1. Regulamin konkursu
 2. Regulamin konkursu UKR
 3. Wzór wniosku
 4. Wzór potwierdzenia zawiązania grupy nieformalnej
 5. Oświadczenie opiekuna
 6. Karta oceny formalnej
 7. Wzór sprawozdania
 8. Opisy poziomów dostępności

Projekt dofinansowano ze środków Miasta Gdańska