» Gdański Fundusz Młodzieżowy 2020. Wznawiamy nabór na minigranty do 500 zł!

Wznawiamy nabór wniosków w ramach I edycji konkursu na minigranty do 500 zł dla nieformalnych grup młodzieży na realizację inicjatyw młodzieżowych.

Stowarzyszenie Morena zachęcając młodych ludzi do realizacji ich pomysłów chce umożliwić im rozwój ich pasji i zainteresowań oraz nabycie szeregu kompetencji społecznych i indywidualnych. Z drugiej strony zależy nam na budowaniu w młodych ludziach poczucia odpowiedzialności za ich najbliższe otoczenie. Kluczowe znaczenia ma dla nas, aby pomysły wnikały z pasji młodych ludzi lub stanowiły próbę rozwiązania problemów, które dostrzegają dookoła siebie.

W ramach konkursu przyznamy minigranty do 500 zł na inicjatywy realizowane przez nieformalne grupy młodzieży (grupy uczniów, grupy znajomych działające na terenie Gdańska) oraz młodzież działającą w/przy organizacjach pozarządowych na rzecz lokalnej społeczności.

Konkurs kierujemy do 4-osobowych grup młodzieży w wieku 13-26 lat.

Pamiętajcie, by planować działania, możliwe do zrealizowania podczas epidemii! Możliwości jest całkiem sporo. Inicjatywy nie muszą ograniczać się do działań on-line. Wszystko zależy od potrzeb i Waszej kreatywności.

Oto kilka inspiracji:

 • Warsztaty on-line: kulinarne, plastyczne, sportowe (wspólne ćwiczenie), itp.;
 • Konkurs na współczesną interpretację dzieł znanych malarzy (uczestnicy robią zdjęcia, na których upodabniają się do postaci z obrazów);
 • Przygotowanie tutorialu on-line np. jak wykorzystać plastikowe butelki;
 • Teledysk do znanego utworu (uczestnicy nagrywają poszczególne części w swoich domach i potem jest to montowane);
 • Konkurs na krótką formę (wiersz, filmik, itp.) na temat tego, jak radzić sobie w czasie pandemii;
 • Szycie maseczek i przekazanie ich potrzebującym (uczestnicy szyją w domach na swoich maszynach);
 • Stworzenie młodzieżowego banku pomysłów – np. jak spędzać twórczo czas, jak pobudzać swój rozwój w domu, w warunkach izolacji;
 • Akcja widzialna ręka – pomagamy w bezpieczny sposób sąsiadom seniorom;
 • Konkurs na najpiękniejszy zielnik / rabatę na balkonie lub w przydomowym ogródku;
 • Wystawa fotografii na klatce schodowej;
 • Balkonowe spotkania z książką;
 • Balkonowe muzykowanie;
 • I wiele, wiele innych… bo wyobraźnia nie zna granic 🙂

Termin naboru wniosków: od 7 do 31 maja 2020 r.
Projekty mogą być realizowane w okresie:  od 15 czerwca  do 31 sierpnia 2020 r.

Wniosek do konkursu należy przygotować i przesłać w wersji elektronicznej na udostępnionym formularzu na adres mailowy:  gfm@morena.org.pl. Grupa nie składa wniosku w wersji papierowej.

Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku należy zapoznać się z regulaminem konkursu, w którym znajdują się wszelkie informacje dotyczące zasad przygotowania wniosku oraz zasad realizacji przedsięwzięć w ramach Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego.

W razie pytań dotyczących konkursu prosimy o kontakt: kh@morena.org.pl, tel. 533 319 895 – Katarzyna Huńko.

Dokumenty do pobrania – minigranty do 500 zł:

 1. Regulamin konkursu
 2. Załącznik nr 1 – Wzór wniosku
 3. Załącznik nr 2 – Wzór potwierdzenia zawiązania grupy nieformalnej
 4. Załącznik nr 3 – Wzór sprawozdania
 5. Oświadczenie opiekuna niepełnoletniego członka grupy nieformalnej

Gdański Fundusz Młodzieżowy dofinansowany jest ze środków Miasta Gdańska.