» RODM

Od 2016 roku prowadzimy Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku. Celem RODM jest przybliżenie obywatelom polskiej polityki zagranicznej oraz wzmocnienie kanałów współpracy pomiędzy MSZ, samorządem i organizacjami pozarządowymi. Cel realizujemy m.in. przez:

  • animowanie działań z zakresu współpracy międzynarodowej,
  • gromadzenie materiałów, danych, opracowań z tego zakresu,
  • zbieranie i aktualizowanie informacji o podmiotach realizujących w regionach działania z zakresu polityki zagranicznej;
  • prowadzenia działalności informacyjnej i edukacyjnej dla społeczności regionu w kwestiach dotyczących UE i polskiej polityki zagranicznej;