» Akumulator Społeczny

Projekt polega na wspieraniu młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, w tym grup samopomocowych, działających na terenie województwa pomorskiego poprzez lokalne konkursy grantowe oraz ścieżkę wsparcia animacyjnego, szkoleniowego i sieciującego.

Celem podejmowanych działań jest wzrost aktywności obywatelskiej na Pomorzu i wzmocnienie potencjału III sektora w województwie pomorskim.

Zadanie polega na przygotowaniu społeczności lokalnych do samodzielnej realizacji zadań wraz z nabyciem praktycznych umiejętności: budowania projektu, wypełnienia aplikacji finansowych, raportowaniu i rozliczaniu projektów, pracy w zespole zadaniowych, konstruowania i rozliczania budżetów zadaniowych, współpracy w sieci.

W celu nabycia przez społeczność lokalną powyższych umiejętności są organizowane lokalne konkursy grantowe, przeznaczone dla aktywnych grup nieformalnych i młodych organizacji pozarządowych podejmujących zadania integrujące środowiska społeczne i związane z działalnością na rzecz dobra wspólnego.

Projekt realizowany jest w partnerstwie organizacji pozarządowych z województwa pomorskiego: Centrum Inicjatyw Obywatelskich, Stowarzyszenia EDUQ, Fundacji Pokolenia, Fundacji Parasol, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej, Fundacji Edukacji i Działań Społecznych, Fundacji Strefa Mocy oraz Stowarzyszenia Morena.