Żegnamy Prezydenta Pawła Adamowicza - Stowarzyszenie Morena

Z wielkim żalem żegnamy Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza – naszego Przyjaciela. Tak jak inne organizacje pozarządowe wiele zawdzięczamy Panu Prezydentowi, który stworzył nam warunki do rozwoju i działań. Łączymy się w modlitwie z Rodziną i Przyjaciółmi.

Adam Niemkiewicz, Prezes Stowarzyszenia Morena