Pytanie i odpowiedzi dotyczy zapytania ofertowego nr 8/POWER/2020

Do 25.09 czekacie Państwo na oferty, a pierwsze zajęcia rozpoczynają się już 29.09 – w takim razie kiedy oferent dowiaduje się, że został wyłoniony do prowadzenia tych warsztatów?

Oferent zostanie powiadomiony o zwycięstwie od razu po publikacji wyników. Planujemy ogłosić wynik jak najszybciej prawdopodobnie w dniu otworzeni kopert.

Czy istnieje możliwość wysłania oferty drogą mejlową?

Będę wdzięczna za odpowiedź.

Nie ma możliwości wysłania oferty drogą mejlową.

Pytanie i odpowiedzi dotyczy zapytania ofertowego nr 5/POWER/2020

 

 1. Pierwsze dotyczy wielkości grupy – W punkcie IV skróconego OPZ podajecie Państwo, że w przypadku kursu na sternika motorowodnego kurs ma trwać 4 doby i obejmować 40 osób (pkt 2,4) Natomiast w punkcie 7 jest informacja, że liczebność grupy wyniesie od 12 do 30 osób. W związku z powyższym proszę o szczegółowe wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź:

pkt. 1 Łączna ilość osób którą przewidujemy przeszkolić jest to 40 osób. Grupy które będą realizować ten kurs będą liczyły od 12 do 30 osób. Co oznacza na przykład jedna grupa 13 osób, druga grupa 15, trzecia grupa 12 osób co łącznie daje 40 osób, lub 1 grupa 20  osób i druga grupa 20 osób.

 1. Proszę o podanie ile czasu (w godzinach) ma być przeznaczone na osobę w części praktycznej kursu na sternika motorowodnego.

 

Odpowiedź:

pkt. 2  Nie jest określone ile ma trwać godzin część teoretyczna a ile praktyczna. Kurs ma zostać przeprowadzony zgodnie z przepisami z dnia Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 460 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1) z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej.

 

 1. Ponieważ planujecie Państwo płacić jedynie za faktycznie przeszkoloną ilość osób proszę o precyzyjne wyjaśnienie w którym momencie podacie Państwo faktyczną ilość osób, które wezmą udział w szkoleniu. Czy będzie to w momencie wysłania zamówienia przez Zamawiającego do Wykonawcy. Czy też Wykonawca pozna faktyczną ilość uczestników dopiero w momencie rozpoczęcia szkolenia.

 

Odpowiedź:

pkt. 3 Zamawiający poda określoną ilość osób na kurs nie mniej niż 18 dni przed kursem, chyba że Wykonawca określi w załączniku nr 1 krótszą ilość dni.

Pytania i odpowiedzi do zapytania 3/POWER/2019

Pytanie:
Dzień dobry,
w czasie ostatniej rozmowy nie było mowy o naszym uczestnictwie w weekendowych warsztatach. Proszę o doprecyzowanie, jak to sobie Państwo wyobrażają. Trzy dni weekendowe to 72 godziny naszej dyspozycyjności. Zakładam, że warsztaty jednodniowe będą organizowane w ciągu dnia – czy oczekują Państwo, że weźmiemy w tym czasie urlop w pracy? Jak wygląda kwestia odpowiedzialności za uczniów w czasie warsztatów wyjazdowych? Jeśli uczniowie będą „rozbici” na grupy warsztatowe w różnych terminach, to co z naszą obecnością w tym czasie. Osówek jest prawie 100 km od Gdańska – miejscowości nie obsługuje transport publiczny. Czy oczekują Państwo, że wynajmiemy na własny koszt taksówkę?

Jak należy rozumieć zapis:
§ 2
5. Zastrzega się, że Wykonawca winien zorganizować zajęcia w taki sposób, aby wymóg z pkt 4 został spełniony, a jednocześnie miesięcznie czas wszystkich zajęć (grupowych i indywidualnych – łącznie) nie przekroczył iloczynu 2 i ilości uczestników (przykładowo: przy 10-osobowej grupie – maksymalny czas realizacji umowy w skali miesiąca dla Wykonawcy 1 części wyniesie 20 godzin); większa rzeczywista ilość godzin nie podlega rozliczeniu).

Jeśli mamy prowadzić zajęcia indywidualne i grupowe w ciągu miesiąca w wymiarze 20 godzin, to jak ma wyglądać podział godzin? Czy poniższy układ jest dopuszczalny?

1 godz. zajęcia indywidualne X 10 osób – 10 godzin
5 godzin zajęcia grupowe x 1 grupa = 5 godzin
5 godzin realizacja zadań wykonawcy, o których mowa w ust. 8 = 5 godzin

Razem 20 godzin

Czy też może oczekują Państwo, że spośród zadań:
a. zebranie grupy młodzieży w wieku od 15 do 29 lat będących w 80% na ostatnich dwóch latach danego szczebla edukacji, chcących przynależeć do grupy projektowej przez okres równy 10 miesięcy,
b. pomoc w organizacji warsztatów,
c. animacja projektów,
d. opieka nad stażem wolontariackim uczestników,
e. uczestniczenie przy badaniu wstępnym i końcowym uczestnika,
f. uczestnictwo wraz z uczestnikami na warsztatach/szkoleniach (46 godzin w ciągu 10 miesięcy) grupy oraz podsumowujących projekt Warsztatach Wymiany Doświadczeń,
g. przygotowywanie i przekazywanie sprawozdań z działalności danej grupy wraz z listą obecności uczestników – raz na miesiąc,
h. terminowe rozliczanie się z kart pracy,
i. przekazywanie informacji o działalności w tym zdjęć do publikacji na social media,
j. przekazywanie dokumentacji zdjęciowej z ostatniego miesiąca,
k. współpraca z ekspertem merytorycznym wskazanym przez Zamawiającego,
wszystkie będziemy wykonywać w ramach wolontariatu?

Odpowiedź:
Dzień dobry,

Trzy dni weekendowe to 72 godziny naszej dyspozycyjności.
Za uczestnictwo w 3 dniowym warsztacie 15 godzinnym wyjazdowym do karty czasu pracy wpisuje Pani dwu krotność godzin w wymiarze 30h z racji tego, że jest właśnie Pani na miejscu i w taki sposób Prezes zadecydował, że będzie honorował ten poświęcony czas. Na warsztacie będzie możliwość ogniska, czasu wolnego, oczywiście, że są wtedy Państwo na miejscu, ale nie będziemy rozliczać czasu, kiedy Państwo śpią lub korzystają z kąpieli. Rozliczane są godziny warsztatowe, warsztat trwa 15 godzin, ale tak jak mówię, rozliczana jest dwu krotność czyli 30h.

Zakładam, że warsztaty jednodniowe będą organizowane w ciągu dnia – czy oczekują Państwo, że weźmiemy w tym czasie urlop w pracy?
Warsztaty jednodniowe będą dostosowane do grupy, a informacja o terminie będzie dostępna na tyle wcześniej, żeby wszystko można było odpowiednio zaplanować. Przykładowo coach, który jest nauczycielem i uczy języka angielskiego nie będzie potrzebny na warsztacie z przedsiębiorczości. (to czysty przykład)

Jak wygląda kwestia odpowiedzialności za uczniów w czasie warsztatów wyjazdowych?
W czasie warsztatów wyjazdowych odpowiedzialny za uczniów będzie trener/coach oraz ekspert merytoryczny, w zależności od ilości osób i niezbędnego personelu na warsztacie.

Osówek jest prawie 100 km od Gdańska – miejscowości nie obsługuje transport publiczny. Czy oczekują Państwo, że wynajmiemy na własny koszt taksówkę?
Koszty transportu pokrywa Stowarzyszenie ze środków projektowych, ustalamy skąd i o której godzinie zabiera grupę bus/autobus. Transport, wyżywienie, nocleg jest zapewnione.

§ 2
5. Zastrzega się, że Wykonawca winien zorganizować zajęcia w taki sposób, aby wymóg z pkt 4 został spełniony, a jednocześnie miesięcznie czas wszystkich zajęć (grupowych i indywidualnych – łącznie) nie przekroczył iloczynu 2 i ilości uczestników (przykładowo: przy 10-osobowej grupie – maksymalny czas realizacji umowy w skali miesiąca dla Wykonawcy 1 części wyniesie 20 godzin); większa rzeczywista ilość godzin nie podlega rozliczeniu).
Ten zapis należy rozumieć w ten sposób:
Na podanym przykładzie. Miesięcznie średnio przy 10 osobowej grupie, do realizacji jest (10 osób x 2 godziny = 20 h), załóżmy, że w miesiącu wrzesień było więcej pracy, wyrobiła Pani 40 h, wtedy w następnym miesiącu do realizacji ma Pani 0 h, to czysty przykład. Generalnie chodzi o to, aby średnio przez 10 miesięcy na każdy miesiąc wyszło średnio te 20 godzin dla danego przykładu. Nie jest istotny miesięczny wymiar godzinowy, a wszystkie zrealizowane godziny w podzieleniu na 10 miesięczną turę.

Jeśli mamy prowadzić zajęcia indywidualne i grupowe w ciągu miesiąca w wymiarze 20 godzin, to jak ma wyglądać podział godzin? Czy poniższy układ jest dopuszczalny?
Tak, taki podział byłby dopuszczalny.

Czy też może oczekują Państwo, że spośród zadań […] wszystkie będziemy wykonywać w ramach wolontariatu?
Zadania podlegają rozliczeniu w karcie czasu pracy i są pracą, nie wolontariatem.

Pytanie:
Dzień dobry,

w związku z niemożliwością kontaktu telefonicznego w dniu dzisiejszym przez podany nr telefonu,
zwracamy się z prośbą o wyjaśnienia, aby optymalnie wypełnić Państwa potrzeby.
Jeśli będą Państwo potrzebowali dzień lub parę na udzielenie odpowiedzi, to i tak jestem zainteresowana złożeniem oferty.

1. Skoro prowadzą Państwo zapytanie na usługę Coacha prowadzącego animację dla grupy w ramach projektu „Czas na Młodzież 2019”
dla osób w wieku 15-29 czy równoważnym przygotowaniem osoby realizującej usługę, oprócz kursu wychowawcy kolonijnego, jest
wykształcenie pedagogiczne, psychologiczne, coachingowe lub trenerskie?

2. Kto zapewnia salę na spotkanie grup animowanych? W jakiej lokalizacji?

3. Nieprecyzyjny jest również zapis o obowiązkach Wykonawcy – ile godzin i gdzie będą realizowane te obowiązki?
„16. Do zadań Wykonawcy należeć będzie między innymi:
a) zebranie grupy młodzieży w wieku od 15 do 29 lat będących w 80% na ostatnich dwóch latach danego szczebla edukacji, chcących przynależeć do grupy projektowej przez okres równy 10 miesięcy,
b) pomoc w organizacji warsztatów,
c) animacja projektów,
d) opieka nad stażem wolontariackim uczestników,
e) uczestniczenie przy badaniu wstępnym i końcowym uczestnika,
f) uczestnictwo wraz z uczestnikami na warsztatach/szkoleniach (46 godzin w ciągu 10 miesięcy) grupy oraz podsumowujących projekt Warsztatach Wymiany Doświadczeń,
g) przygotowywanie i przekazywanie sprawozdań z działalności danej grupy wraz z listą obecności uczestników – raz na miesiąc,
h) terminowe rozliczanie się z kart pracy,
i) przekazywanie informacji o działalności w tym zdjęć do publikacji na social media,
j) przekazywanie dokumentacji zdjęciowej z ostatniego miesiąca,
k) współpraca z ekspertem merytorycznym wskazanym przez Zamawiającego.

4. Z jakich lokalizacji mają pochodzić Uczestnicy i Uczestniczki projektu, i gdzie będą realizowane usługi animacyjne? Czy jest przewidziane dofinansowanie dojazdów i akomodacji osob animujących i wykonawcy oraz Uczestników i Uczestniczek?

Odpowiedź:
Dzień dobry,

Wskazana w zapytaniu ofertowym forma kontaktu to mail, nie telefon.

1. Skoro prowadzą Państwo zapytanie na usługę Coacha prowadzącego
animację dla grupy w ramach projektu „Czas na Młodzież 2019”
dla osób w wieku 15-29 czy równoważnym przygotowaniem osoby
realizującej usługę, oprócz kursu wychowawcy kolonijnego, jest
wykształcenie pedagogiczne, psychologiczne, coachingowe lub trenerskie?

Kurs wychowawcy kolonijnego lub równoważny jest niezbędny, aby z grupą warsztatową wyjechać na 3 dniowe szkolenie wyjazdowe. Jeśli ma Pani wykształcenie pedagogiczne danego stopnia, które uprawnia do wyjazdu z młodzieżą na wycieczki wtedy będzie równoważne.

2. Kto zapewnia salę na spotkanie grup animowanych? W jakiej lokalizacji?

Warsztaty stacjonarne odbywać się będą w salach Stowarzyszenia lub innych zapewnionych przez nie. Zaś warsztaty wyjazdowe w Centrum Integracji Społecznej (Osówek 47, 83-242 Osówek).
Transport, wyżywienie, nocleg jest zapewnione.

3. Nieprecyzyjny jest również zapis o obowiązkach Wykonawcy – ile godzin
i gdzie będą realizowane te obowiązki?

Przykład: Miesięcznie średnio przy 10 osobowej grupie, do realizacji jest (10 osób x 2 godziny = 20 h), załóżmy, że w miesiącu wrzesień było więcej pracy, wyrobiła Pani 40 h, wtedy w następnym miesiącu do realizacji ma Pani 0 h, to czysty przykład. Generalnie chodzi o to, aby średnio przez 10 miesięcy na każdy miesiąc wyszło średnio te 20 godzin dla danego przykładu. Nie jest istotny miesięczny wymiar godzinowy, a wszystkie zrealizowane godziny w podzieleniu na 10 miesięczną turę.
Obowiązki realizowane na warsztatach w Gdańsku, Osówku lub w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, jednak tak jak wspomniałem transport, wyżywienie, nocleg jest zapewnione.

4. Z jakich lokalizacji mają pochodzić Uczestnicy i Uczestniczki
projektu, i gdzie będą realizowane usługi animacyjne? Czy jest
przewidziane dofinansowanie dojazdów i akomodacji osob animujących i
wykonawcy oraz Uczestników i Uczestniczek?

Wymogi co do uczestników są takie:
Uczestnictwo w projekcie wynosi 10 miesięcy
Uczniowie, bądź studenci spełniający poniższe kryteria:
* wiek uczestnika musi się mieścić w przedziale 15-29 lat
* powinien znajdować się w ostatnich dwóch latach swojej edukacji na danym poziomie, czyli 2 i 3 klasy liceum (przed reformą edukacji), 2 i 3 rok studiów licencjackich oraz 1 i 2 rok studiów magisterskich, ewentualnie 4 i 5 roku studiów medycznych, prawniczych etc.
* zamieszkiwać terytorium Polski
Gdzie będą się odbywać odpowiedziałem już w poprzednim pytaniu.
Na temat dojazdów itd. również już napisałem, jest zapewniony dla uczestników jak i oczywiście coacha.

Przypominam, że termin składania ofert mija 21.08.2019 godz. 9:00

 Pytania i odpowiedzi do zapytania 6/O/CIS/2018

Dotyczy  zapytania Ofertowego 6/O/CIS/2018 – część I  materiały wykończeniowe poz.3-10

dzień dobry,

czy istnieje możliwość dostawy jednorazowej w/w pozycji

Tak, istnieje taka możliwość. Jednak zwracam uwagę iż Oferent może złożyć ofertę na kompletne części, to znaczy na wszystkie produkty danej części, w innym wypadku oferta ulegnie odrzuceniu.

Pytania i odpowiedzi do zapytania 18/SUPER/RKPP/2018/Morena

Czy zamawiający dopuści szafkę do AED w duch różnych systemach zamykania na kluczyk oraz systemem magnetycznym?

W zapytaniu ofertowym nie ma uwzględnionego w jaki sposób ma być zamykana szafka, w związku z czym Zamawiający dopuści taką możliwość jednak z zastrzeżeniem, iż Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część więc koszt obydwu systemów musiałby być taki sam.

Czy Zamawiający dopuści dostarczenie szafek do AED z terminem do 20.11.2018r?

Nie.

W nawiązaniu do zapytania ofertowego 18/SUPER/RKPP/2018/Morena część II, III, IV – proszę o wyjaśnienie wątpliwości treści zapytania:

Zamawiający wymaga, aby realizacja zamówienia odbyła się w ciągu maksymalnie 5 dni kalendarzowych – czy, ze względu na fakt, że zamówienie obejmuje sporą ilość sprzętu i nie jest możliwe zagwarantowanie tak szybkiej dostawy, Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy w ciągu 10 dni roboczych i zmieni wymagany zapis?

Nie ma takiej możliwości ponieważ musimy dostarczyć sprzęt do szkół do końca października.

Część IV (Fantom pozoracyjny z oprzyrządowaniem do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej BLS wraz z oprogramowaniem na płycie CD)

 1. Prosimy o dopuszczenie nowoczesnego rozwiązania o następujących parametrach:
 2. 15 fantomów pozoracyjnych z oprzyrządowaniem do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej BLS z funkcją analizy RKO na urządzeniu typu komputer (laptop) lub tablet
 3. Fantomy posiadają następujące właściwości:
 4. Naturalna budowa anatomiczna, możliwość odchylenia głowy,
 5. Realistyczny opór klatki piersiowej podczas jej uciskania,
 6. Unosząca się klatka piersiowa podczas wentylacji (unoszący się brzuch podczas wdmuchnięcia powietrza do żołądka)
 1. Symulowane tętno szyjne umożliwiające naukę jego odnajdywania i badania
 2. Wymienne części twarzowe do wielokrotnego użytku,
 3. Możliwość płynnej regulacji twardości klatki piersiowej
 4. Bezprzewodowa łączność z urządzeniem (komputer, tablet) do zarządzenia fantomem i

kontroli działań wykonywanych na fantomie

 1. Nie jest wymagane instalowanie oprogramowania ani sterowników, gdyż moduł zarządzania

fantomem (do analizy RKO) bazuje na przeglądarce stron internetowych, właściwości modułu:

 1. Wyświetlanie w czasie rzeczywistym wyników z ćwiczeń resuscytacji krążeniowo-

oddechowej,

 1. Wyświetlanie szczegółowych podsumowań po zakończeniu każdej z sesji,
 2. Możliwość wyświetlania wyników dla wielu manekinów,
 3. Możliwość wydruku podsumowań sesji szkoleniowych,
 4. Możliwość zainstalowania na oprogramowaniu: Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8

oraz Windows 10, Android, IOS

 1. Fantomy wraz z oprogramowaniem (modułem bazującym na przeglądarce stron internetowych) posiadają następujące właściwości:
 2. Pomiar jakości wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej,
 3. Symulowanie tętna na tętnicy szyjnej z możliwością rejestracji jego sprawdzania
 4. Pomiar głębokości uciśnięć,
 5. Pomiar objętości wdmuchiwanego powietrza, zarówno metodą przyrządową jak i bez przyrządową,
 6. Dostęp do wyników i bieżących pomiarów z wykonywania resuscytacji krążeniowo- oddechowej,
 7. Obserwacja podsumowań z każdej z sesji ćwiczeniowej,
 8. Zachowanie wyników z wykonanych sesji ćwiczeniowej.
 9. Zestaw z fantomem zawiera następujące elementy:
 10. 1 szt. – tors manekina osoby dorosłej;
 11. 5 szt. wymiennych części twarzowych;
 12. 100 szt. wymiennych worków na wdmuchiwane powietrze (nie ma konieczności wymiany dróg oddechowych do manekina;
 1. torbę transportową tworzącą po rozłożeniu matę treningową
 2. Nie zawiera płyty CD z oprogramowaniem, gdyż rozwiązanie korzysta z przeglądarki internetowej i nie wymaga również instalacji sterowników (jest niezależne od systemy

operacyjnego)

 1. Instrukcję obsługi w języku polskim dołączoną do zestawu.
 2. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia min. 12-miesięcznej gwarancji na dostarczone produkty;
 3. Czas reakcji serwisu: 36 godzin
Zamawiający wskazał potrzebę oprogramowania na płycie CD do fantoma, ponieważ będzie on wykorzystywany przez szkoły, czasami w miejscach gdzie nie ma dostępu do internetu. W związku z czym Zamawiający nie może dopuścić fantoma z konieczności dostępu do intermetu
Jeśli jednak mają państwo możliwość dostarczenie sprzętu który posiada wszystkie wymogi z zapytania ofertowego proszę o złożenie oferty.

W związku z Państwa zapytaniem ofertowym na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu medycznego”, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Morena, chcieliśmy zapytać czy zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z najdłuższą na rynku 10-letną gwarancją, lecz bez torby, która spowalnia akcję ratowniczą, za to z solidną obudową spełniającą jej funkcję?

Zamawiający przewidział torbę w której zmieszczą się AED wraz z resztą przyrządów określonych w przedmiocie zamówienia. W związku z czym dopuści sprzęt wraz z torbą.

Klasa IP 54 to ochrona przed bryzgami wody z dowolnego kierunku, w związku z tym ochrona defibrylatora klasy IP 54 jest w zupełności wystarczająca, a wymagany przez zamawiającego parametr wpływa jedynie na znacznie zwiększenie ceny urządzenia. Natomiast klasa IP 55 to ochrona przed strugą wody (12,5 l/min) lana na obudowę z dowolnej strony, która w warunkach akcji ratowniczej nie ma realnego zastosowania.

Zamawiający określił klasę IP 55 ponieważ Defibrylatory zostaną przekazane do Gdańskich szkół które będą przetrzymywane w różnych warunkach narażone na różne warunki np. pogodowe, baseny w związku z czym zamawiający klasa IP 55 jest w pełni zasadna.

Jeśli posiadają Państwo sprzęt spełniający wymagania opisane w przedmiocie opisu zamówienia serdecznie zapraszam na złożenie oferty.

Do uruchomienia i późniejszej obsługi manekina nie jest potrzebny dostęp do internetu. AmbuMan Wireless tworzy własną bezprzewodową sieć, z którą może się połączyć każdy komputer (tablet, smartfon). W sieci tej, po wpisaniu odpowiedniego adresu, można uruchomić stronę internetową będącą panelem do obsługi manekina. Wykorzystywanym oprogramowaniem  jest więc  przeglądarka stron internetowych (Chrome, Edge, Firefox, Opera, Safari). Na tym polega innowacyjność rozwiązania – nie trzeba instalować żadnego oprogramowania ani sterowników.
Nie ma ograniczeń wynikających z konieczności zakupu dodatkowych licencji.

Zamawiający dopuści do postępowania produkt, spełniający wszystkie warunki zapinane w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający nie wydłuży terminu składania ofert. Zgodnie z rozdziałem IX, punkt 3 Zapytania ofertowego Zapytanie wpłynęło za późno. Jeśli chodzi o Umieszczenie informacji na Bazie konkurencyjności jest to nie możliwe z powodu przekroczenia ilości znaków, jednakże jest odniesienie do strony Zamawiającego gdzie są opublikowane wszystkie pytania.

Pytania i odpowiedzi do zapytania 17/SUPER/RKPP/2018/Morena

Czy w projektorach zamawiający dopuszcza technologię wyświetlania 3LCD czy wyłącznie DLP?

Zamawiający przewiduję tylko technologię DLP.

Pytania i odpowiedzi do zapytania 13/SUPER/RKPP/2017/Morena

W zapytaniu cenowy w pozycji 14 Zamawiający żąda:

Brystol A1 225/m2g mix kolorów ,20 ark/o

Brystol kolorowy występuje w gramaturze 170g/m2 lub 270g/m2

Proszę o poprawienie specyfikacji.

W pozycji 35 Zamawiający żąda:

Glina samoutwardzalna do modelowania i prac rzeźbiarskich ,miękka ,plastyczna

Bez zanieczyszczeń , 1,5kg/op, do wyboru 4 kolory.

Glina samoutwardzalna w 4 kolorach występuje tylko w gramaturze 500g.

Występuje też w opakowaniach 1kg, 2 kg ale tylko w jednym kolorze.

Proszę o poprawienie specyfikacji.

W pozycji 53 Zamawiający żąda:

Kołonotatnik A4 min.120kartek czysty, spięty spiralą , półtwarda okładka kartonowa.

Według naszej wiedzy i rozeznania na rynku kołonotatniki czyste nie są już produkowane.

Proszę o zmianę zapisu lub podanie w jakiej firmie Zamawiajacy widział takie kołonotatniki.

W pozycji 87 Zamawiajacy Ząda:

Modelina masa nietoksyczna termoutwardzalna plastyczna opakowanie 6x30g, różne kolory do wyboru.

Modelina pakowana po 6 sztuk ma gramturę 50g.

Proszę o zmianę specyfikacji.

Zamawiający dopuści do postępowania produkty, spełniające wszystkie warunki zapisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

1. Proszę o podpowiedz , co autor miał na myśli ?
Klipy do papieru 10 mm – metalowe / op.- 12 szt. Nie ma klipów o takim rozmiarze
48 Klipy do papieru 10 mm – metalowe / op.- 12 szt. opak. 40
49 Klipy do papieru 15 mm – metalowe / op.- 12 szt. opak. 40
50 Klipy do papieru 19 mm – metalowe / op.- 12 szt. opak. 40
51 Klipy do papieru 25 mm – metalowe /op.- 12 szt. opak. 40
52 Klipy do papieru 41 mm – metalowe /op.- 12 szt. opak. 40

W poniższych pozycjach chodzi o klipy czy spinacze ?
Klipy pakowane po 12 szt. j/w w rozmiarach 15,19,25,32,41,51mm,
spinacze są pakowane po 100 szt. w rozmiarach np. r-25 , r-28 , r-32 , r-50 , r-70

117 Spinacz biurowy klips 19 mm, metalowy, sprężysty, potrójnie galwanizowany, trwały, op.=100 szt. opak. 70
118 Spinacz biurowy klips 25 mm, metalowy, sprężysty, potrójnie galwanizowany, trwały, op.=100 szt.
opak. 70
119 Spinacz biurowy klips 32 mm, metalowy, sprężysty, potrójnie galwanizowany, trwały, op.=100 szt.
opak. 140
120 Spinacz biurowy klips 41 mm, metalowy, sprężysty, potrójnie galwanizowany, trwały, op.=100 szt.
opak. 50
121 Spinacz biurowy klips 51 mm, metalowy, sprężysty, potrójnie galwanizowany, trwały, op.=100 szt.
opak. 50

Faktycznie jest powtórzenie, już wyjaśniam po konsultacji z autorem co miał na myśli.
poz. 48, 49, 50, 51, 52 są to klipy do papieru (czarna blaszka z dwoma drucikami) w rozmiarach 15, 19, 25, 32 ,41 pakowane po 12 szt.
poz. 117, 118, 119, 120, 121 są to spinacze biurowe (r-25, r-28, r-32, r-50, r-70), pakowane po 100 szt.

2. Załącznik Nr 2 – Formularz ofertowy – kolumna  cena brutto – Proszę o wyjaśnienie czy należy wpisać cenę jednostkową brutto czy należy wpisać wartość brutto

W załączniku nr 2 należy podać cenę brutto jednostkową np. opakowania lub sztuki.
Pytania i odpowiedzi do zapytania 10/SUPER/RKPP/2017/Morena

 1. Część I Opis przedmiotu zamówienia, punkt 22:

Czy Zamawiający dopuści w postępowaniu urządzenie, którego producent wykonał certyfikację podstawową dla pracy ciągłej w temperaturach 0-43 stopnie Celsjusza. Całkowity zakres transportowy to od -20 do 60 stopni Celsjusza. Jednocześnie warto zauważyć, że w naszym klimacie i warunkach pogodowych zakres temperatur 0-43 stopnie Celsjusza jest wystarczający, czego dowodem jest dopuszczenie defibrylatora do użytkowania na terenie RP.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem widniejącym w I części Opis Przedmiotu Zamówienia, punkt 22: temperatura pracy przedmiotu zamówienia wynosi 0 stopni Celsjusza do 50 stopni Celsjusza. Dopuścimy do postępowania urządzenie, które będzie spełniało warunki określone w OPZ.

 1. Część III Opis przedmiotu zamówienia, punkt 15:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, którego sterowanie odbywa się przy pomocy oprogramowania zainstalowanego na tablecie lub smartphonie z systemem Android 6.0. Takie rozwiązanie zwiększa wygodę instruktora, ułatwia prezentację rezultatów podczas ćwiczeń i zwiększa mobilność całego zestawu szkoleniowego.

Odpowiedź: Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia Część III zamawiający dopuści urządzenie spełniające wymagania opisane w wyżej wymienionym opisie. Punkt 15 określa możliwość zainstalowania programu na oprogramowaniu: Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 oraz Windows 10 – zgodnie z powyższym produkt przedstawiony przez Państwa musi spełniać wyżej przestawiony warunki.

 1. Część III Opis przedmiotu zamówienia, punkt 6:

Zgodnie z obecnymi wytycznymi BLS podczas postępowania z poszkodowanym nie sprawdza się tętna szyjnego. W związku z tym najnowsze fantomy do nauki podstawowych czynności ratowniczych nie dają możliwości symulowania i sprawdzania tętna – W celu zwiększenia konkurencyjności oraz dopuszczenie nowych, bardziej zaawansowanych rozwiązań prosimy o wykreślenie tego punktu.

Odpowiedź: Warunki przedstawione w Opisie Przedmiotu Zamówienia pozostaną bez zmian.

 1. Część III Opis przedmiotu zamówienia:

Czy Zamawiający dopuści w postępowaniu najnowszy fantom interaktywny BRAYDEN PRO o następujących parametrach:

 • Naturalna budowa anatomiczna, możliwość odchylenia głowy,
 • Realistyczny opór klatki piersiowej podczas jej uciskania,
 • Unosząca się klatka piersiowa podczas wentylacji
 • Wymienne części twarzowe do wielokrotnego użytku,
 • Możliwość regulacji twardości klatki piersiowej
 • Bezprzewodową łączność z oprogramowaniem dołączonym do fantoma.
 • Oprogramowanie na płycie CD powinno posiadać następujące właściwości:
 • Wyświetlanie w czasie rzeczywistym wyników z ćwiczeń resuscytacji krążeniowo oddechowej,
 • Wyświetlanie szczegółowych podsumowań po zakończeniu każdej z sesji,
 • Możliwość wyświetlania wyników dla wielu manekinów,
 • Możliwość wydruku podsumowań sesji szkoleniowych,
 • Możliwość zainstalowania na oprogramowaniu: Android 6.0 lub wyższy, Bluetooth 4.1. Fantomy wraz z oprogramowaniem posiadają następujące właściwości:
 • Pomiar jakości wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej,
 • Elektroniczną kontrolę odnalezienia właściwego miejsca uciskania klatki piersiowej fantoma,
 • Pomiar głębokości uciśnięć,
 • Pomiar objętości wdmuchiwanego powietrza, zarówno metodą przyrządową jak i bez przyrządową,
 • Dostęp do wyników i bieżących pomiarów z wykonywania resuscytacji krążeniowooddechowej,
 • Obserwację podsumowań z każdej z sesji ćwiczeniowej,
 • Zachowanie wyników z wykonanych sesji ćwiczeniowej.
 • Fantom Brayden PRO z torbą/matą i akcesoriami (komplet baterii, zapasowa skóra twarzy, zapasowe płuca, maseczki do sztucznego oddychania)
 • Instrukcję obsługi w języku polskim dołączoną do zestawu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści w postępowaniu fantom, który spełnia wymagania opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia Część III.

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności najnowszy dopuszczony do sprzedaży defibrylator treningowy LIFEPAK CR2 o następujących funkcjach:

a. Możliwość zaprogramowania kilkudziesięciu niezależnych scenariuszy w języku polskim, angielskim i 11 innych zgodnych z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji z 2015 roku

b. Z możliwością programowania scenariuszy przed użyciem defibrylatora, bez konieczności użycia pilota w trakcie ćwiczeń, dając w ten sposób możliwość skoncentrowania się przez prowadzącego na faktycznym przebiegu ćwiczeń bez konieczności śledzenia moemntu przzyklejenia elektrod (po naklejeniu defibrylator automatycznie przechodzi do dalszego przebiegu scenariusza w czasie rzeczywistym)

c. Z możliwością użycia z każdym rodzajem fantoma

d. Z zasilaniem poprzez 4 baterie ogólnie dostępne (3,3–6,6 Vdc)

e. W zestawie: 1 szt. szkoleniowy Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny z wgranymi scenariuszami szkoleniowymi zgodnymi z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji z 2015 roku; 2 szt. elektrod na tacce z przewodami; 1 szt. Torba przenośna na AED; 1 szt. Instrukcja obsługi w języku polskim;

2. Czy Zamawiający wymaga, aby defibrylator treningowy AED posiadał możliwość dostosowania głośności komend głosowych do otoczenia w zależności od hałasu?

3. Czy Zamawiający wymaga, aby defibrylator miał możliwość ustawienia scenariusza z możliwością zmiany języka w trakcie jego przeprowadzania poprzez przycisk wyboru drugiego języka?

Odpowiadając na pytanie nr 2 dotyczące dostarczenia 64 zestawów szkoleniowych automatycznych defibrylatorów zewnętrznych Zamawiający dopuści do postępowania produkt, spełniający wszystkie warunki zapisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia w Części II. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na etapie rozstrzygnięcia zapytania ofertowego.

1. Czy zamawiający dopuści konwersję na tryb pediatryczny za pomocą dedykowanej baterii z elektrodami, które dzięki włożeniu do AED powodują, że defibrylator pracuje w trybie optymalnym dla dzieci od 1 do 8 roku życia? To rozwiązanie jest powszechnie stosowane na rynku, wymaga tyle samo czasu co włożenie klucza pediatrycznego / użycia przełącznika. Takie rozwiązanie powoduje, że energia defibrylacyjna jest dostosowana do potrzeb defibracyjnych optymalnych dla wagi dzieci, co jest najbezpieczniejszym rozwiązaniem.

2. Czy Zamawiający dopuści urządzenie przeprowadzające autotesty obwodowe w trybie cotygodniowym z jednoczesnym zachowaniem wykrycia jakiejkolwiek usterki/ problemu/ słabej baterii w trybie natychmiastowym? Uzasadnienie: Autotesty sprawdzające obwody w cyklu cotygodniowym to całkowicie wystarczająca i typowa dla defibrylatorów AED częstotliwość. W przypadku słabej baterii czy innej usterki defibrylator wskazuje ją od razu, niezależnie od autotestu, więc wykrycie usterki jest możliwe nie tylko w momencie sprawdzania w cyklu codziennym ale natychmiastowo. Gotowość do pracy jest utrzymana cały czas – i sygnalizowana stanem naładowania baterii lub migającą diodą potwierdzającą jej dobry stan naładowania.

3. Czy Zamawiający dopuści baterie posiadające łącznie zapas energii na 100 wyładowań? Uzasadnienie: Przy jednej akcji ratowniczej ilość defibrylacji to maksymalnie 5-6 wyładowań. Jeśli po takiej ilości serce poszkodowanego nie reaguje, odstępuje się od dalszych działań poza reanimacją. Ilość 200 wyładowań na jednej baterii to zapas ponad 25 krotnie przekraczający realne zapotrzebowanie. Jednoczęśnie w przypadku użycia AED w celu ratowania życia oferujemy bezpłatną nową baterię po każdej akcji ratowniczej, co powoduje że Zamawiający niezależnie od czasu i częstotliwości używania AED po każdorazowej akcji będzie wyposażony w nową baterię zapewniającą kolejne 100 wyładowań.

Informujemy, że I Część zapytania ofertowego 10/SUPER/RKPP/2017/MORENA na Półautomatyczne Defibrylatory Zewnętrzne została unieważniona na podstawie rozdziału IX. Szczegółowa procedura Postępowania Ofertowego pkt. 6.

Jednocześnie zawiadamiamy, że obwieszczenie dotyczące unieważnienia I Części zapytania ofertowego 10/SUPER/RKPP/2017/MORENA na Półautomatyczne Defibrylatory Zewnętrzne mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej Zamawiającego: http://morena.org.pl/zapytania-ofertowe/ oraz w Bazie Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1039394, https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1039395.

Część III

Prosimy o dopuszczenie nowocześniejszego rozwiązania o następujących parametrach:

 1. 5 fantomów pozoracyjnych z oprzyrządowaniem do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej, BLS współpracujące z urządzeniem typu komputer (laptop) lub tablet
 2. Fantomy posiadają następujące właściwości:
 3. Naturalna budowa anatomiczna, możliwość odchylenia głowy,
 4. Realistyczny opór klatki piersiowej podczas jej uciskania,
 5. Unosząca się klatka piersiowa podczas wentylacji (unoszący się brzuch podczas wdmuchnięcie powietrza do żołądka)
 6. Symulowane tętno szyjne umożliwiające naukę jego odnajdywania i badania
 7. Wymienne części twarzowe do wielokrotnego użytku,
 8. Możliwość płynnej regulacji twardości klatki piersiowej
 9. Bezprzewodowa łączność z urządzeniem (komputer, tablet) do zarządzenia fantomem i kontroli działań wykonywanych na fantomie
 10. Fantom nie wymaga instalowania oprogramowania ani sterowników, gdyż moduł zarządzania manekinem bazuje przeglądarce stron internetowych
 11. Wyświetlanie w czasie rzeczywistym wyników z ćwiczeń resuscytacji krążeniowo-oddechowej,
 12. Wyświetlanie szczegółowych podsumowań po zakończeniu każdej z sesji,
 13. Możliwość wyświetlania wyników dla wielu manekinów,
 14. Możliwość wydruku podsumowań sesji szkoleniowych,
 15. Możliwość zainstalowania na oprogramowaniu: Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 oraz Windows 10, Android, IOS (system operacyjny Apple)
 16. Fantomy wraz z oprogramowaniem posiadają następujące właściwości:
 17. Pomiar jakości wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej,
 18. Elektroniczna kontrola odnalezienia właściwego miejsca uciskania klatki piersiowej fantoma,
 19. Pomiar głębokości uciśnięć,
 20. Pomiar objętości wdmuchiwanego powietrza, zarówno metodą przyrządową jak i bez przyrządową,
 21. Dostęp do wyników i bieżących pomiarów z wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej,
 22. Obserwacja podsumowań z każdej z sesji ćwiczeniowej,
 23. Zachowanie wyników z wykonanych sesji ćwiczeniowej.
 24. Zestaw z fantomem zawiera następujące elementy:
 25. 1 szt. – tors manekina osoby dorosłej;
 26. 5 szt. wymiennych części twarzowych;
 27. 100 szt. wymiennych worków na wdmuchiwane powietrze (nie ma konieczności wymiany dróg oddechowych do manekina;
 28. torbę transportową tworzącą po rozłożeniu matę treningową
 29. Nie zawiera płyty CD z oprogramowaniem, gdyż rozwiązanie korzysta z przeglądarki internetowej i nie wymaga również instalacji sterowników (jest niezależne od systemy   operacyjnego)
 30. Instrukcję obsługi w języku polskim dołączoną do zestawu.
 31. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia min. 12-miesięcznej gwarancji na dostarczone produkty;
 32. miejsce realizacji zamówienia: Gdańsk, siedziba Zamawiającego.
 33. Czas reakcji serwisu: 37 godzin

 Odpowiedź: Zamawiający dopuści do postępowania produkt, spełniający wszystkie warunki zapisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia w Części III.

Pytania i odpowiedzi do zapytania 6/SUPER/RKPP/2017/Morena

Czy możliwe jest składanie ofert w sprawie wyżej wspomnianego zapytania ofertowego dla wybranych części zamówienia, czy należy składać oferty dotyczące całości zapytania?

Tak, można składać ofertę na wybrane części zamówienia, które są wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytania i odpowiedzi do zapytania nr 5/SUPER/RKPP/2017/Morena

Czy jako wykonawca muszę zapewnić sobie pap flipchart, mazaki i sprzęt?

Zgodnie z treścią opisu przedmiotu zamówienia tak: Wykonawca w razie potrzeby zobowiązany (zgodnie z programem zajęć) jest do zapewnienia na własny koszt materiałów dla trenera tj. flipchart, flamastry, projektor multimedialny, itp

Czy na każdego trenera przypada po 200h szkoleniowych?

Nie, całe zapytanie jest na 200 h łącznie i podzielone jest na 10 części po 20 h każda, składając ofertę należy napisać na ile części i części Wykonawca składa ofertę.

Czy wykonawcą może być osoba fizyczna?

Tak, osoba fizyczna która spełnia wymagania może być wykonawcą.

Czy projekt jest finansowany w minimum 70% z środków unijnych lub czy Państwa stowarzyszenie dysponuje zwolnieniem z VATu?

Tak, projekty finansowane są w  minimum 70% ze środków unijnych. Stowarzyszenie Morena nie jest czynnym podatnikiem VAT.

Jeżeli wystartuję jako os prywatna, wówczas nie dotyczy mnie punkt przesyłania wyciągu z różnych instytucji (CEDIG czy KRS…)?

Jeżeli wykonawca nie jest firmą to nie przedstawaia CEDIG czy KRS.

W ofercie w punkcie 2 i 4 przypadku gdy składam ofertę jako osoba fizyczba, będą te same informacje, tzn info o przeprowadzonych zajęciach, tak?

Nie, w załączniku nr 2 należy wykazać  usługi  wykonae w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w celu potwierdzenia spełnienia warunku wskazanego w rozdz. IV ust. 1  pkt 1 a w załączniku nr 4 jest do wykazania dodatkowego doświadczenia, ponad to wskazane w wykazie osób w zakresie wymagania rozdz. IV ust. 1 pkt 2, lit c) – (załącznik nr 3 pkt 3), w formularzu „doświadczenie trenera” . Brak wykazania dodatkowego doświadczenia w formularzu „doświadczenie trenera” będzie skutkować przyznaniem w powyższym kryterium 0 punktów.

Czy nr sprawy, to nr zapytania ofertowego?  

Tak nr sprawy to nr zapytania ofertowego.

Gdzie mam zapisać jakimi obszarami jestem zainteresowana, czy na osobnym dokumencie, bo w zapytanie nie ma na to przestrzeni?

Wykonawca nie wskazuje obszarów, którymi jesteś zainteresowana bo odpowiadając na zapytanie na 1 część może być poproszony o poprowadzenie szkolenia  z któregoś z wymienionych w zapytaniu obszarów.

W zapytaniu mowa jest o 10 częściach 20h każde, a tematów jest 12, czy to znaczy, że niektóre tematy mogą być nierealizowane?

Wykonawca nie składa odpowiedzi na konkretny obszar tematyczny, a na realizację 20 h szkoleń. Co oznacza, że może dostać do zrealizowania którykolwiek z obszarów wskazanych w zapytaniu. W załączniku nr 1 dodano wiersz w którym należy wskazać na ile części składa się ofertę.