Wyniki oceny formalnej - konkurs na dotacje do 5000 zł w ramach GFM - Stowarzyszenie Morena

Szanowni Państwo

Zakończyliśmy ocenę formalną wniosków, które wpłynęły na konkurs GFM_5000/I/2019.

Lista z wynikami oceny formalnej dostępna jest w systemie witkac, w zakładce wyniki oraz tutaj.

Każdy z Wnioskujących ma dostęp, w systemie witkac, do karty oceny formalnej swojego wniosku.

Wszystkie wnioski, które otrzymały wynik pozytywny w ocenie formalnej przechodzą do I etapu oceny merytorycznej, która potrwa do 19 kwietnia.