UWAGA! RUSZAMY Z II EDYCJĄ KONKURSU NA REALIZACJĘ INICJATYW MŁODZIEŻOWYCH DO 500 ZŁ W RAMACH GDAŃSKIEGO FUNDUSZU MŁODZIEŻOWEGO - Stowarzyszenie Morena

ROZPOCZYNAMY KOLEJNY NABÓR WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ INICJATYW

DO 500 ZŁ W RAMACH GDAŃSKIEGO FUNDUSZU MŁODZIEŻOWEGO

 Stowarzyszenie Morena zachęcając młodych ludzi do realizacji ich pomysłów chce umożliwić im rozwój ich pasji i zainteresowań oraz nabycie szeregu kompetencji społecznych i indywidualnych. Z drugiej strony zależy nam na budowaniu w młodych ludziach poczucia odpowiedzialności za ich najbliższe otoczenie. Kluczowe znaczenia ma dla nas, aby pomysły wnikały z pasji młodych ludzi lub stanowiły próbę rozwiązania problemów, które dostrzegają dookoła siebie.

W ramach II edycji konkursu przyznamy mini-granty do 500 zł na inicjatywy realizowane przez nieformalne grupy młodzieży (grupy uczniów, grupy znajomych działające na terenie Gdańska) oraz młodzież działającą w/przy organizacjach pozarządowych na rzecz lokalnej społeczności.

 

 

Konkurs kierujemy do 4-osobowych grup młodzieży w wieku 13-26 lat.

Termin naboru wniosków: od  3 do 17 września 2018 r.
Projekty mogą być realizowane w okresie:  od 1 października  do 14 grudnia 2018 r.

Wniosek do konkursu należy przygotować i złożyć w wersji elektronicznej na udostępnionym formularzu na adres mailowy:  gfm@morena.org.pl. Grupa nie składa wniosku w wersji papierowej.

Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku należy zapoznać się z regulaminem konkursu, w którym znajdują się wszelkie informacje dotyczące zasad przygotowania wniosku oraz zasad realizacji przedsięwzięć w ramach Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego.

W razie pytań dotyczących konkursu prosimy o kontakt: kh@morena.org.pl, tel. 533 319 895 – Katarzyna Huńko

 

Gdański Fundusz Młodzieżowy dofinansowany jest ze środków Miasta Gdańska.

Załączniki: