UWAGA! PO RAZ KOLEJNY RUSZA NABÓR NA GRANTY DO 5000 ZŁ W RAMACH GDAŃSKIEGO FUNDUSZU MŁODZIEŻOWEGO - Stowarzyszenie Morena

Po raz kolejny w tym roku, w ramach Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego, można ubiegać się o granty do 5000 zł na projekty młodzieżowe realizowane przez organizacje pozarządowe oraz grupy działające pod patronatem organizacji.

Projekty mogą być realizowane w zakresie:

  1. Inicjatyw młodzieżowych (podobszar)
  2. Edukacji nieformalnej (podobszar)
  3. Wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (podobszar)

Inicjatywy młodzieżowe – inicjatywy przygotowane i realizowane przez młodych ludzi, którzy chcą zmienić coś w otaczającej ich rzeczywistości i działać prospołecznie. Mogą być skierowane do różnych grup wiekowych spośród lokalnych społeczności.

Edukacja nieformalna – pozaszkolne inicjatywy edukacyjne skierowane do młodzieży, kształtujące określone umiejętności, postawy, wartości i wiedzę.

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży – inicjatywy edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży, która napotyka na bariery środowiskowe, ekonomiczne, zdrowotne i inne, które znacząco utrudniają dostęp do pełnej oferty wysokiej jakości usług edukacyjnych.

 

UWAGA – w ramach niniejszego konkursu nie można składać tych samych projektów, które zostały złożone w I edycji Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego i nie uzyskały dofinansowania, natomiast te same organizacje mogą złożyć wnioski na nowe inicjatywy/przedsięwzięcia.

 

Termin naboru wniosków: od 27 sierpnia do 9 września  2018 r.

Projekty mogą być realizowane w okresie:  od 1 października  do 16 grudnia  2018 r.

 

Aby złożyć wniosek do konkursu, należy zarejestrować się w systemie on-line – www.witkac.pl i wypełnić formularz.
Wnioski można składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pomocą generatora.

W ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku w systemie witkac.pl, należy dostarczyć do Stowarzyszenia Morena potwierdzenie złożenia oferty podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji zgodnie z dokumentem rejestrowym.

 

Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku należy zapoznać się z regulaminem konkursu, w którym znajdują się wszelkie informacje dotyczące zasad przygotowania wniosku oraz zasad realizacji przedsięwzięć w ramach Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego.

W razie pytań dotyczących konkursu prosimy o kontakt: kh@morena.org.pl, tel. 533 319 895 – Katarzyna Huńko

 

Gdański Fundusz Młodzieżowy dofinansowany jest ze środków Gminy Miasta Gdańska.

 

Załączniki:

GFM_REGULAMIN

Zał. nr 1_Wzór wniosku

Zał. nr 2, 3 i 4_Karty oceny wniosku

Zał. nr 5 – Wzór umowy

Zał. nr 6 – Karta monitoringu merytorycznego i finansowego

Zał. nr 7 – Wzór sprawozdania