Szkolenie wprowadzające - Koła Pierwszej Pomocy HOPR - Stowarzyszenie Morena

20 marca odbyło się 4-godzinne szkolenie wprowadzające dla Nauczycieli ze szkół podstawowych, prowadzących Koła Pierwszej Pomocy w ramach Projektu „Szkolimy Uczniów Przedsiębiorczych Empatycznych Rozsądnych”. W warsztatach wzięło udział 19 nauczycieli, gotowych do podjęcia niełatwego zadania, jakim jest zajmowanie się kołem zainteresowań. Podczas spotkania zostały poruszone tematy związane z formalnym przystąpieniem do projektu, ale również tym w jaki sposób  dobrze zaplanować pracę koła w oparciu o potrzeby uczniów.