Szkolenie wprowadzające - Koła Pierwszej Pomocy HOPR - Stowarzyszenie Morena

23 marca odbyło się 4-godzinne szkolenie wprowadzające dla Nauczycieli ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, prowadzących Koła Pierwszej Pomocy w ramach Projektu „Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość”. W warsztatach wzięło udział 10 nauczycieli, gotowych do podjęcia niełatwego zadania, jakim jest zajmowanie się kołem zainteresowań. Podczas spotkania zostały poruszone tematy związane z formalnym przystąpieniem do projektu, ale również tym w jaki sposób  dobrze zaplanować pracę koła w oparciu o potrzeby uczniów.