Spotkanie informacyjne Erasmus+ - Stowarzyszenie Morena

Stowarzyszenie Morena oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń zapraszają na spotkanie informacyjne dot. Programu Erasmus+: Młodzież, które odbędzie się 07 lutego 2017 r. w godzinach od 13:00 do 18:00 w Warszawie przy ul. Starej 4.

Celem spotkania jest przybliżenie założeń programu Erasmus+ oraz przedstawienie uczestnikom możliwości pozyskiwania środków na projekty w sektorze MŁODZIEŻ.

ADRESAT

Spotkanie kierowane jest do organizacji pozarządowych, młodzieżowych grup nieformalnych, szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, zawodowych i technicznych, osób pracujących z młodzieżą z zakresie edukacji pozaformalnej oraz młodzieży.

REKRUTACJA

Zgłoszenia można dokonać przez wypełnienie formularza elektronicznego do dnia 06.02.2017 r. Wypełnienie formularza jest równoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie.

KONTAKT

Szczegółowych informacji udziela Jarosław Sikorski, konsultant Erasmus+, telefon: 51 51 51 800, e-mail: js@morena.org.pl.

UWAGA

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu na miejsce spotkania. Liczba miejsc jest ograniczona. Po spotkaniu ogólnym przewidywany jest czas na wymianę doświadczeń, konsultacje indywidualne i grupowe.