Rusza innowacyjny projekt Karty Młodzieżowej - Stowarzyszenie Morena

W maju 2018 roku uruchamiamy elektroniczną Kartę Młodzieżową, dzięki której uczniowie 80 gdańskich szkół będą mogli zbierać punkty za aktywność, wymieniać je na nagrody i budować swoje wirtualne CV. Dodatkowo, od 1 lipca tego roku, dzięki karcie Jestem z Gdańska uczniowie gdańskich szkół za darmo podróżują komunikacją miejską w Gdańsku.

Kartę Młodzieżową otrzymać może każdy, kto przejdzie (niezbyt skomplikowany zresztą) proces rejestracji. Chcielibyśmy, aby docelowo Karta obejmowała swoim zasięgiem wszystkich uczniów gdańskich szkół. W pilotażu, który realizujemy do końca maja roku 2018, udział biorą uczniowie 80 gdańskich szkół, biorących udział w projekcie RKPP (Rozwijamy Kompetencje i Programujemy Przyszłość) oraz projekcie SUPER (Szkolimy Uczniów Przedsiębiorczych Empatycznych Rozsądnych) w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

Dowiedz się więcej na www.kartamlodziezowa.pl

 

Projekt realizowany jest w ramach projektów unijnych: „Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość” (RPPM.03.02.01-22-0150/15) oraz „Szkolimy Uczniów Przedsiębiorczych Empatycznych Rozsądnych. Gdańskie Szkoły Podstawowe” (RPPM.03.02.01-22-0149/15) współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 3.2. Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej w ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.