» Rozpoczynamy drugi nabór wniosków na realizację inicjatyw młodzieżowych do 500 zł w ramach GFM

Rozpoczynamy nabór wniosków w ramach II edycji konkursu na minigranty do 500 zł dla nieformalnych grup młodzieży na realizację inicjatyw młodzieżowych.

Stowarzyszenie Morena zachęcając młodych ludzi do realizacji ich pomysłów chce umożliwić im rozwój ich pasji i zainteresowań oraz nabycie szeregu kompetencji społecznych i indywidualnych. Z drugiej strony zależy nam na budowaniu w młodych ludziach poczucia odpowiedzialności za ich najbliższe otoczenie. Kluczowe znaczenia ma dla nas, aby pomysły wnikały z pasji młodych ludzi lub stanowiły próbę rozwiązania problemów, które dostrzegają dookoła siebie.

W ramach konkursu przyznamy minigranty do 500 zł na inicjatywy realizowane przez nieformalne grupy młodzieży (grupy uczniów, grupy znajomych działające na terenie Gdańska) oraz młodzież działającą w/przy organizacjach pozarządowych na rzecz lokalnej społeczności.

Konkurs kierujemy do 4-osobowych grup młodzieży w wieku 13-26 lat.

Termin naboru wniosków: od 9 do 24 września 2019 r.
Projekty mogą być realizowane w okresie:  od 10 października  do 8 grudnia 2019 r.

Wniosek do konkursu należy przygotować i przesłać w wersji elektronicznej na udostępnionym formularzu na adres mailowy:  gfm@morena.org.pl. Grupa nie składa wniosku w wersji papierowej.

Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku należy zapoznać się z regulaminem konkursu, w którym znajdują się wszelkie informacje dotyczące zasad przygotowania wniosku oraz zasad realizacji przedsięwzięć w ramach Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego.

W razie pytań dotyczących konkursu prosimy o kontakt: kh@morena.org.pl, tel. 533 319 895 – Katarzyna Huńko.

Dokumenty do pobrania – minigranty do 500 zł:

  1. Regulamin konkursu
  2. Załącznik nr 1 – Wzór wniosku
  3. Załącznik nr 2 – Wzór potwierdzenia zawiązania grupy nieformalnej
  4. Załącznik nr 3 – Karta oceny formalnej
  5. Załącznik nr 4 – Wzór sprawozdania
  6. Oświadczenie opiekuna niepełnoletniego członka grupy nieformalnej

Uwaga! W poniedziałek, 16 września, o godz. 17.00 w siedzibie Stowarzyszenia MORENA odbędzie się szkolenie pt: „Jak przygotować dobry wniosek młodzieżowy”. Zapraszamy wszystkich chętnych.

Gdański Fundusz Młodzieżowy dofinansowany jest ze środków Miasta Gdańska.