» TIME 4 YOUTH – Tools for support of youth proffesional competences

Kto i po co?

Stowarzyszenie Morena z Polski, organizacja Involved z Estonii, Young Scot ze Szkocji i Polskie Stowarzyszenie Projektów Młodzieżowych, w projekcie finansowanym w ramach programu Komisji Europejskiej Erasmus +, zawiązały partnerstwo, którego celem jest wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie modelu wsparcia szkolenia w szkołach zawodowych i poza nimi, w taki sposób, aby jak najlepiej dostosować je do rynku pracy.

 

Dla kogo?

– Zespół Szkół Gastronomiczno-Handlowych w Gdańsku

– Zespół Szkół Zawodowych nr 9

– Technikum Łączności

 

Na czym polega projekt?

– Umożliwimy uczniom szkół zawodowych zdobywanie punktów za szkolenia zawodowe, szkolenia kompetencyjne i działania kształcące zawodowo

– Za punkty, samorząd, organizacje i pracodawcy zaproponują kolejne szkolenia
i praktyki w firmach i instytucjach ekonomii społecznej

– Karta motywuje ucznia, wspiera proces edukacji formalnej
i nieformalnej, monitoruje proces kształcenia i identyfikuje kompetencje uczniów

 

Co z tego powstanie?

– Program obsługujący kartę dla użytkowników (z wersją na smartfony i tablety)

– Platforma e-learningowa do nauki korzystania z ww. platformy i karty dla szkół, pracowników, instytucji

– Program do obsługi systemu certyfikacji kompetencji, praktyk, działań edukacyjnych

– System certyfikacji praktyk, staży, szkoleń itd.

– System wsparcia działań szkoleniowych i kształcenia zawodowego w ramach edukacji formalnej i nieformalnej do potrzeb rynku pracy

 

Co to da w rezultacie?

– Wdrożenie działającej karty kompetencji dla uczniów szkół zawodowych

– Lepsze przygotowanie uczniów szkół zawodowych trafiających na rynek pracy pod kątem praktyk zawodowych w firmach i sektorze ekonomii społecznej

– Wzrost miękkich umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia wśród uczniów

– Lepsza identyfikacja umiejętności uczniów trafiających na rynek pracy

 


Współfinansowano ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+

 Aktualności z projektu >>